Зміни до законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг

Набув чинності Закон про попереднє розкриття всіх прихованих комісій за кредитами

ЛІГА-закон, 22 жовтня 2019. З 19 січня 2020 року вводиться в дію (за винятком деяких положень) Закон № 122-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг".

Змінено порядок надання фінансових послуг, зокрема, споживчих кредитів, та їх рекламування. за порушення правил введено адміністративну відповідальність.

В Законі "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" встановлено заборону штрафувати споживача за дострокове розірвання кредитного договору або за дострокове виконання умов договору, предметом якого є надання фінансової послуги.

Споживачі зможуть поскаржитися регулятору фінансових послуг на наявність у договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг. В таких випадках на посадових осіб фінустанов, кредитних посередників, ФОПів накладатимуть адміністративні стягнення.

За порушення прав споживачів встановлені такі штрафи:

Від 300 до 600 НМДГ за кожен випадок:

1) ненадання повної або надання недостовірної інформації про умови фінансових послуг;

2) ненадання за запитом споживача проекту договору про фінансові послуги (якщо обов'язок передбачено законом);

3) ненадання примірника договору про надання фінансових послуг та додатків до нього (за наявності);

4) непроведення обов'язкової оцінки кредитоспроможності споживача перед укладенням договору про фінансову послугу;

5) укладення договору про надання фінансових послуг не в письмовій формі (якщо цього вимагає закон);

6) неповідомлення надавачем фінансової послуги споживача про відступлення зобов'язання за договором про надання фінансової послуги, якщо обов'язковість такого повідомлення встановлена законом.

Від 500 до 800 НМДГ доведеться заплатити за збільшення в односторонньому порядку фіксованої процентної ставки або неповідомлення споживача про зміну змінюваної процентної ставки.

У КоАП передбачено накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб - підприємців у розмірі від 50 до 200 НМДГ за ненадання, несвоєчасне надання споживачу фінансових послуг інформації про умови надання фінансової послуги, яку він має намір отримати, та іншої інформації, обов'язковість надання якої споживачу фінансових послуг передбачена законодавством, а також надання інформації про фінансову послугу, учасника ринку фінансових послуг, що містить неповні, неточні або недостовірні відомості (дані).

У Законі "Про споживче кредитування" визначено, що загальні витрати за споживчим кредитом є витратами споживача, пов'язаними з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб.

До загальних витрат за споживчим кредитом включаються:

доходи кредитодавця у вигляді процентів;

комісії кредитодавця, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням кредиту, у тому числі комісії за обслуговування кредитної заборгованості, розрахунково-касове обслуговування, юридичне оформлення тощо;

інші витрати споживача на додаткові та супутні послуги, які підлягають сплаті на користь кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб згідно з вимогами законодавства України та/або умовами договору про споживчий кредит (платежі за послуги кредитного посередника, страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів, інших осіб тощо).

Крім того, заборонено поширювати у будь-якій формі та у будь-який спосіб недобросовісної реклами про діяльність у сфері фінансових послуг, фінансові послуги.

Недобросовісною рекламою у сфері фінансових послуг вважається:

1) реклама фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи чи без одержання дозволу або ліцензії;

2) реклама заборонених фінансових послуг;

3) реклама фінансових послуг, у якій інформація про умови надання фінансових послуг відсутня або:

- зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначена назва фінансової послуги, що рекламується;

- оголошується більш як на 25 відсотків швидше за оголошення назви послуги;

- зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначене найменування фінансової установи, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги);

- зазначається шрифтом, розмір якого на 50 і більше відсотків менший за розмір шрифту, яким зазначений знак для товарів і послуг (торговельна марка), що використовується фінансовою установою, яка надає фінансову послугу (у разі відсутності в рекламі назви фінансової послуги та найменування фінансової установи);

- зазначається у спосіб, який ускладнює її візуальне сприйняття (перелік ознак визначається регулятором) ;

- інша недобросовісна реклама.