Новий порядок емісії платіжних карток та операцій з їхнім використанням

Прес-реліз НБУ, 9 грудня 2019.

Національний банк України удосконалив порядок здійснення банками емісії електронних платіжних засобів (платіжних карток) та операцій з їхнім використанням. Оновлений порядок ураховує сучасні тенденції на фінансовому ринку та міжнародну практику* здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів.Зокрема, Національний банк:

унормував порядок використання користувачем платіжного застосунку;

унормував діяльність інформаційно-технічного посередника;

передбачив право фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, використовувати корпоративну платіжну картку;

передбачив право емітувати до рахунка, відкритого на ім'я фізичної особи, визнаної судом недієздатною, електронний платіжний засіб на ім’я законного представника (опікуна) цієї фізичної особи;

надав право банку передавати користувачу платіжну картку через свого агента, якому надано право здійснювати ідентифікацію/верифікацію клієнтів;

визначив обов’язок банку передбачати порядок видачі/передачі електронного платіжного засобу користувачу в договорі з клієнтом;

уточнив вимоги щодо:

права довіреною особою клієнта отримувати платіжну картку, але без права користуватись нею;

обов’язку постачальника платіжних послуг інформувати користувачів про вартість своїх послуг до початку ініціювання переказу.

Національний банк очікує, що запровадження таких вимог спонукатиме банки удосконалювати рівень обслуговування користувачів, що спрятиме посиленню захисту прав користувачів та зростанню їхньої довіри до використання електронних платіжних засобів.Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку № 142 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 29 листопада 2019 року, що вносить зміни до Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їхнім використанням**.Постанова № 142 набирає чинності з 10 грудня 2019 року.

*Директива ЄС 2015/2366 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2015 про платіжні послуги на внутрішньому ринку (PSD2)

**затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.11.2014 № 705