Закон, що гармонізує законодавство у сфері порівняльної реклами з правом ЄС

www.eurointegration.com.ua

Верховна рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) (№0953).

Як повідомляє "Європейська правда", рішення підтримали 326 народних депутатів.

Згідно з ухваленим документом, в законі України "Про рекламу" визначається, що порівняльна реклама - реклама, що містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи, прямо чи опосередковано ідентифікує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом.

Порівняльна реклама може містити зображення, посилання на товар, торговельні марки чи інші позначення, під якими випускається товар, з яким здійснюється порівняння, комерційне (фірмове) найменування конкурента, діяльність чи товар якого порівнюються.

Використання порівняльної реклами дозволяється у разі, якщо, зокрема, реклама не містить визначених законодавством про захист прав споживачів ознак нечесної підприємницької практики; реклама порівнює однорідні (подібні) товари, які задовольняють одні й ті самі потреби або мають однакове призначення, чи порівнює діяльність, що охоплюється однією сферою чи одним видом діяльності; реклама об’єктивно порівнює одну або кілька суттєвих, співставних та репрезентативних характеристик однорідного товару, діяльності, в тому числі ціну, інформація про які може вплинути на рішення споживача при здійсненні вибору.

Відповідальність за неправомірне порівняння в рекламі та недотримання встановлених законодавством вимог щодо змісту порівняльної реклами несе рекламодавець.

У законі "Про захист прав споживачів" встановлюється, що підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації про, зокрема, основні характеристики продукції, гарантійний строк та гарантійне обслуговування продукції, будь-які застереження щодо прямої чи опосередкованої підтримки виробником продавця або продукції; спосіб продажу, ціну або спосіб розрахунку ціни, наявність знижок або інших цінових переваг; умови оплати, доставки, виконання договору купівлі-продажу.

У Господарському кодексі встановлюється, що неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама, якщо в такій рекламі порушено вимоги законодавства України про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції або таку рекламу можна кваліфікувати як нечесну підприємницьку практику.