Вимоги щодо подання банківськими групами звітності про концентрацію ризиків та про внутрішньогрупові операції

НБУ, офіційний веб-сайт, 27 грудня 2019. Національний банк України визначив вимоги щодо подання банківськими групами звітності про концентрацію ризиків та про внутрішньогрупові операції. Вимоги щодо подання звітності банківськими групами ґрунтуються на нормах європейського законодавства та сприятимуть підвищенню ефективності здійснення нагляду на консолідованій основі.

Вимоги щодо порядку формування файлів з показниками статистичної звітності про концентрацію ризиків банківської групи та про значні внутрішньогрупові операції банківської групи будуть включені до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами). Відповідні вимоги будуть розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі "Статистика/ Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності".

Подання відповідальними особами банківських груп до Національного банку України відповідних файлів з показниками статистичної звітності заплановано починаючи зі звітності за IV квартал 2020 року.

Зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2019 року № 155 "Про внесення змін до Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп".