Новий норматив довгострокової ліквідності для банків - NSFR

НБУ, офіційний веб-сайт, 26 грудня 2019. Для підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи Правління НБУ ухвалило новий пруденційний норматив для українських банків - коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).

Головна мета NSFR - сприяти зниженню одного з системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткою строковістю фондування банків, збалансувати активи та пасиви банків за строками погашення, створити стимули для банків залучати депозити на довгострокові терміни та зменшити залежність від короткострокового фінансування.Запровадження коефіцієнта NSFR є наступним важливим кроком у гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та рекомендаціями Базельського комітету після запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) та нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності.

NSFR визначає мінімальний рівень ліквідності банку на горизонті один рік та розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування, де:

обсяг наявного стабільного фінансування - це сума складових пасивів (регулятивний капітал та зобов’язання), зважених на установлені Національним банком відповідні коефіцієнти, які відображають рівень їх стабільності;

обсяг необхідного стабільного фінансування - це сума складових активів та позабалансових зобов’язань, зважених на установлені Національним банком відповідні коефіцієнти, які характеризують їх ліквідність.

Банки повинні будуть дотримуватися нормативу NSFR в цілому за всіма валютами, а також забезпечувати постійний розрахунок та моніторинг NSFR окремо в національній валюті та групі іноземних валют.Початкове значення та перехідний період для впровадження NSFR в Україні визначатимуться за результатами тестових розрахунків, які здійснюватимуться щомісячно з серпня і до кінця 2020 року. Згідно з нормами ЄС та Базельськими рекомендаціями мінімальне значення NSFR для банків має становити не менше 100%.

Від початку 2021 року NSFR стане обов’язковим до виконання. Певний час чинний норматив короткострокової ліквідності (Н6) застосовуватиметься одночасно з NSFR, після чого його буде скасовано.

Новий норматив NSFR упроваджено постановою Правління НБУ від 24 грудня 2019 року №158 "Про запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" та рішенням Правління НБУ №1001-рш "Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)". Вони набувають чинності з 03 лютого 2020 року.Довідково: NSFR - один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007 - 2008 років.Розроблення та впровадження NSFR в Україні відбувалися в межах робочої групи, створеної у вересні 2016 року, до складу якої увійшли фахівці профільних підрозділів Національного банку та банків України.

Для вивчення міжнародного досвіду імплементації нормативу проведено консультації з експертами Світового банку, Європейського органу банківського нагляду (ЕBA), центробанків інших країн.