Порядок використання державних коштів на програми медичних гарантій

LexInform, 8 січня 2020. Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення» від 24 грудня 2019 р. № 1086.

Відповідно до Порядку, головним розпорядником бюджетних коштів за програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» є МОЗ. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

Бюджетні кошти спрямовуються на оплату медичних послуг (включаючи медичні вироби) та лікарських засобів, оплату надання яких у повному обсязі пацієнтам держава гарантує за рахунок бюджетних коштів згідно з тарифом, а саме:

медичних послуг, пов’язаних з наданням екстреної, первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичних послуг, пов’язаних з медичною реабілітацією, з медичною допомогою дітям до 16 років, з медичною допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами;

медичних послуг, пов’язаних із вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою для здійснення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у Полтавській області;

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (реімбурсація).

Оплата послуг за договором про медичне обслуговування населення, укладеним із НСЗУ, здійснюється на рахунки надавачів медичних послуг, відкриті в установах банків, на підставі звітів (рахунків у разі здійснення попередньої оплати), внесених такими надавачами медичних послуг до електронної системи охорони здоров’я.

Порядок та строки подання звітів (рахунків), інформація, що включається до них, визначаються договором, типова форма якого затверджується в установленому законодавством порядку.