Держслужбовці можуть оскаржувати висновки про негативні результати їхньої діяльності

LexInform, 10 лютого 2020. Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» від 14 березня 2018 р. № 185.

Оновлено сам Типовий порядок та додатки 1-7, до нього.

Відтепер, Типовий порядок визначає процедуру проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б» і «В».

Метою оцінювання є визначення якості виконання державним службовцем поставлених завдань, а також прийняття рішення щодо його преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні.

Оцінювання проводиться з дотриманням принципів об’єктивності, достовірності, доступності та прозорості, взаємодії та поваги до гідності державного службовця. При цьому воно може проводитися, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про проведення, державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.

Відповідно до Порядку, оцінювання проводиться поетапно:

визначення та перегляд завдань і ключових показників;

оціночна співбесіда (крім випадків, передбачених цим Типовим порядком);

визначення результатів оцінювання та їх затвердження.

Також, у Типовому порядку передбачаються відмінні способи оцінювання держслужбовців, які займають посади державної служби категорії «А» від посад держслужбовців, що займають посади державної служби категорії «Б» та «В».

При цьому, у разі отримання державним службовцем негативної оцінки, не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання, а висновок щодо результатів оцінювання з негативною оцінкою може бути оскаржений державним службовцем.