Порядок реєстрації кормових добавок

LexInform, 19 березня 2020. Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію кормових добавок» від 3 березня 2020 р. № 210.

Положення визначає порядок державної реєстрації кормової добавки, підготовку та форму експертного висновку (експрес-висновку) з рекомендацією щодо такої реєстрації або її відмови, спрощений порядок державної реєстрації, перереєстрації кормових добавок, форму та порядок ведення Державного реєстру кормових добавок, граничні обсяги ввезення (пересилання) кормових добавок, що не включені до Державного реєстру кормових добавок.

Для здійснення державної реєстрації кормових добавок оператор ринку або уповноважена ним особа подають:

до референс-лабораторії три зразки кормової добавки;

до Національної установи з ветеринарних препаратів та кормових добавок заяву за формою згідно з додатком 1 та інші документи, визначені ч. 3 ст. 18 Закону «Про безпечність та гігієну кормів».

Національна установа проводить наукову оцінку (експертизу) кормової добавки протягом строку, що не перевищує 180 днів з дня отримання заяви та інших документів.

Референс-лабораторія проводить необхідні дослідження (випробування) та надає Національній установі звіт у строк, що не перевищує 90 днів з дня отримання заяви.

Після отримання звіту референс-лабораторії Національна установа проводить наукову оцінку (експертизу) кормової добавки та готує відповідний експертний висновок згідно з п.п. 11 – 14 цього Положення.

Послуги з наукової оцінки (експертизи) кормової добавки та послуги референс-лабораторії є платними та надаються заявнику на договірних засадах. Розмір плати за надання таких послуг визначається на основі методики розрахунку вартості послуг з наукової оцінки (експертизи) кормових добавок та послуг референс-лабораторії, затвердженої Мінекономіки.

Рішення про державну реєстрацію кормової добавки приймається Держпродспоживслужбою (раніше – Держкомветмедицини) на підставі відповідного експертного висновку Національної установи у строки, визначені Законом «Про безпечність та гігієну кормів».

Протягом п’яти робочих днів після прийняття Держпродспоживслужбою рішення про державну реєстрацію кормової добавки інформація про таку кормову добавку вноситься до Реєстру за формою згідно з додатком 2.

Водночас визнано таким, що втратив чинність, абз. 3 постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1349.