Визначено критерії для списання знецінених фінансових активів банків

Прес-реліз НБУ, 14 квітня 2020.

Національний банк визначив критерії для списання знецінених фінансових активів банків за рахунок резервів під очікувані збитки. Це дозволить банкам позбавитися від непрацюючих кредитів.Банк може списати знецінені фінансові активи у разі відсутності обґрунтованих очікувань щодо їх відновлення. Списання відбувається, якщо за таким активом сформовано резерв відповідно до вимог МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” у повній сумі його валової балансової вартості та наявні один або кілька з таких критеріїв:

прострочення погашення суми боргу або його частини становить понад 36 місяців;

за попередні 36 місяців банком не отримано суттєвих платежів (більше 10% від балансової вартості такого активу);

банком не отримано суттєвих надходжень від реалізації застави чи звернення стягнення на забезпечення, або банк не мав доступу/права викупу/стягнення застави протягом попередніх 36 місяців;

банк тричі поспіль не зміг здійснити продаж такого фінансового активу;

у банку є інформація, що заборгованість за цим активом була списана іншим банком.

Банк не має права визначати більш сприятливі критерії зі списання знецінених активів боржників, які є пов’язаними із банком особами.Окремо зазначимо, що списання не є прощенням боргу. Банк може продовжувати заходи з врегулювання заборгованості для її відшкодування.Банкам доручено щороку, починаючи з 2020 року, до 1 жовтня аналізувати знецінені активи на предмет наявності цих критеріїв та списувати їх. Відповідна інформація має надаватися Національному банку до 1 листопада поточного року. Зазначені критерії визначені постановою Правління Національного банку України від 13 квітня 2020 року № 49 "Про затвердження Положення про визначення критеріїв для списання знецінених фінансових активів банків України за рахунок оціночних резервів під очікувані кредитні збитки". Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.