Посилено вимоги до банків для списання проблемних активів

Прес-реліз НБУ, 17 квітня 2020.

Національний банк в рамках організації загального процесу управління банками проблемними активами посилив вимоги щодо процесу списання знецінених фінансових активів банків за рахунок резервів під очікувані збитки. Зокрема до банків встановлюються вимоги з розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів зі списання знецінених фінансових активів (положення про списання заборгованості). Таке положення, зокрема має містити:

основні критерії відсутності очікувань відновлення фінансових активів (визначені постановою Національного банку від 13 квітня 2020 року № 49);

додаткові критерії (за потреби).

Зазначені вимоги встановлені постановою Правління Національного банку України від 17 квітня 2020 року № 52 "Про внесення змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України". Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.