Уточнено наглядові підходи до застосування Національним банком заходів впливу до банків

НБУ, 30 квітня 2020

Національний банк із метою посилення захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків уточнив наглядові підходи до опрацювання планів фінансового оздоровлення та заходів, розроблених проблемними банками для приведення діяльності у відповідність до законодавства. Зокрема, Національний банк установив порядок розгляду Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем таких заходів і планів:

Комітет з питань нагляду протягом п’яти робочих днів із дня надходження до Національного банку повинен розглянути розроблені банком заходи для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/план фінансового оздоровлення та прийняти рішення про їх прийнятність або надати банку зауваження;

рішення Комітету з питань нагляду не пізніше наступного робочого дня повинно бути надіслане банку засобами електронної пошти Національного банку з дотриманням вимог нормативно-правового акта Національного банку щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

банк зобов’язаний протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення Комітету з питань нагляду подати до Національного банку доопрацьовані з урахуванням зауважень заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/план фінансового оздоровлення.

банк зобов’язаний забезпечити виконання заходів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства/плану фінансового оздоровлення в строк, визначений рішенням Правління Національного банку про віднесення банку до категорії проблемних.

Національний банк також урегулював питання застосування заходів впливу за порушення банками вимог Національного банку, установлених відповідно до статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а саме - штраф у розмірі 0,01% від суми зареєстрованого статутного капіталу банку.Крім того, Національний банк уточнив процедурні питання пред’явлення письмової вимоги. Зокрема передбачено, що письмову вимогу підписує заступник Голови Національного банку, який здійснює керівництво підрозділом Національного банку, що ініціював її пред’явлення.

Крім того, виключено норми щодо порушення нормативу миттєвої ліквідності у зв’язку з переходом банків до розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) і скасуванням економічних нормативів миттєвої та поточної ліквідності.Національний банк також переглянув перелік підстав для обмеження, зупинення чи припинення окремих видів здійснюваних банком операцій. Відтепер у разі недостатності надходжень банку для підтримання на потрібному рівні регулятивного капіталу, у тому числі для покриття кредитного ризику, Національний банк застосовуватиме заходи впливу лише в разі, якщо це стане однією з ознак ризикової діяльності банку. А саме, створюватиме ризик зменшення регулятивного капіталу банку та порушення економічних нормативів капіталу

.Зазначені зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу передбачені постановою Правління Національного банку України від 28 квітня 2020 року № 58, яка набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.