Компанії з управління активами повинні уцінити фіктивні цінні папери до нульової вартості

Юргазета, 27 травня 2020

Запрацювали зміни до порядку визначення вартості чистих активів ІСІ.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) повідомляє, що 26 травня 2020 р. набрали чинності зміни до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (ІСІ).

Документ дає визначення ознакам, що свідчать про зменшення корисності активу, у тому числі цінних паперів, які входять до складу активів ІСІ, а саме:

зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента;

зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення НКЦПФР, крім випадку прийняття такого рішення Комісії на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадовою особою;

заборона торгівлі цінними паперами на підставі рішення НКЦПФР;

невиконання емітентом боргових цінних паперів у терміни та строки, встановлені рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);

порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів або господарського товариства (боржника ІСІ).

Важливо, що в разі виникнення щодо певного активу ІСІ вищезгаданих ознак компанія з управління активами повинна здійснити переоцінку такого активу.

Цінні папери протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення відповідного рішення Комісії підлягають уцінці до нульової вартості.

«Цими змінами ми ставимо крапку в питанні скільки коштують фіктивні цінні папери, торгівлю якими ми зупиняли. Реальна вартість багатьох таких активів з портфелів фондів – нуль. Потрібно визнати це і зафіксувати при переоцінці», – прокоментував Олександр Панченко, Член НКЦПФР.