Забезпечення ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних стандартів

Державна інспекція з ядерного регулювання, 10 червня 2020

11 червня 2020 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» від 19 травня 2020 року № 613-IX.

Закон України відновлює норми, що дають можливість, відповідно до міжнародних вимог:

здійснення державного нагляду за діяльністю суб’єктів, віднесеної до високого ступеня ризику щорічно; перевірки усіх атомних станцій (15 енергоблоків), що входять до складу одного суб'єкта господарювання НАЕК «Енергоатом», одночасно на всіх майданчиках за всіма напрямами в рамках одного планового заходу;

здійснення ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії у строки та у порядку, встановленому відповідно до рівня небезпеки такої діяльності;

застосування відповідальності суб’єкта в сфері використання ядерної енергії за недотриманням ним вимог ядерної та радіаційної безпеки;

можливості призупинення органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ядерно- чи радіаційно- небезпечних робіт у разі порушення ядерної та радіаційної безпеки;

прийняття органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки самостійних рішень щодо здійснення непланових (неоголошених) перевірок додержання ліцензіатом ліцензійних умов; припинення порушення норм безпеки з метою недопущення виникнення аварій з радіаційними наслідками.

Сьогодні, час згадати увесь законодавчий процес, що передував цій важливій події у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

5 років, присвячені розробці та доопрацюванню проєкту Закону, нарад, консультацій.

5 років - погоджень та перепогоджень проєкту Закону з центральними органами виконавчої влади, у тому числі узгоджень та роз'яснень.

5 років - погоджувальних засідань у Комітетах Верховної Ради України.

Спільними зусиллями Держатомрегулювання, Державної регуляторної служби України, інших центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів України та народних депутатів України, досягнуто:

відновлення незалежності органу регулювання безпеки використання ядерної енергії при прийнятті рішень під час нагляду та ліцензування обумовлено необхідністю виконання Україною міжнародних зобов'язань, що передбачено у Директиві Ради 2014/87/Євратом від 8 липня 2014 року та у нормах МАГАТЕ з безпеки;

встановлення та дотримання в Україні міжнародних режимів безпеки, міжнародних норм безпеки (МАГАТЕ), дотримання та виконання узятих зобов’язань як перед громадянами України так і перед міжнародною спільнотою;

виправлення ситуації щодо обмеженості регулятора при здійсненні своїх основних функцій, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а після внесення змін у новій редакції Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».