Нова процедура укладання контракту з держслужбовцями - з переліком досяжних завдань та терміном їх виконання

Ліга Бізнес, 23 червня 2020

З особою, яка призначається на посаду державної служби, контракт укладається за формою Типового контракту про проходження державної служби згідно з додатком до Постанови № 494

Урядовою постановою від 17 червня 2020 р. № 494 затверджено Порядок укладення контрактів про проходження державної служби (далі - Порядок № 494) та типову форму контракту про проходження державної служби.

В Порядку № 494 описано оновлену процедуру укладення, зміни та розірвання контракту про проходження державної служби як строкового трудового договору, укладеного між державним органом та особою, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби категорії "Б" або "В".

Контракт може бути укладено з особою, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби та основні посадові обов'язки за посадою якої передбачають виконання конкретного завдання (завдань), яке є заздалегідь визначеним, досяжним, з встановленими датами початку і завершення виконання (не виконується постійно).

Типова форма контракту про проходження державної служби містить додаток - Графік виконання завдань. Останній призначений для того, щоб фіксувати в ньому інформацію про:

- завдання, які ставляться перед держслужбовцем;

- етапи та строки їх виконання,

- ключові показники завершення етапу завдання (відображається кінцевий результат виконання етапу завдання, на досягнення якого спрямовано діяльність особи. Він повинен вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо));

- спосіб передачі результатів виконання відповідного етапу (зазначається прийнятний для сторін спосіб передачі результатів - надсилання електронною поштою, системою електронного документообігу тощо);

- уповноважену особу, якій передаються результати.