Зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України

ЛігаЗакон, 10 липня 2020

Нацбанк постановою від 08.07.2020 N 98 затвердив зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України.

Зокрема, уточнено, що це Положення визначає порядок здійснення Нацбанком оцінки якості активних банківських операцій, прийнятності забезпечення за кредитними операціями, перевірки якості (достовірності) оцінки вартості нерухомого майна, достатності (адекватності) регулятивного капіталу, достатності основного капіталу, визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу та оцінки стану списання знецінених фінансових активів банку з метою сприяння фінансовій стабільності, уключаючи стабільність банківської системи України, шляхом оцінки стійкості банків і банківської системи України до несприятливих змін у макроекономічному середовищі.

Так, серед іншого визначено, що Нацбанк у разі виявлення фактів недотримання банком/аудитором вимог Технічного завдання має право здійснити перевірку якості (достовірності) оцінки вартості нерухомого майна.

Нацбанк здійснює перевірку якості (достовірності) оцінки вартості нерухомого майна шляхом верифікації звітів суб'єктів оціночної діяльності про оцінку майна та направлення їх на рецензування до ФДМУ.

Нацбанк за результатами верифікації звітів про оцінку майна в разі відмови банку/аудитора від доопрацювання Звіту про результати першого етапу оцінки стійкості банку з метою визначення необхідних рівнів нормативів Н2 і Н3 у встановлені Положенням строки:

1) передає за згодою банку звіт про оцінку майна на рецензування до ФДМУ, якщо за результатами верифікації звіту про оцінку майна Нацбанком установлено, що визначена у звіті про оцінку майна вартість нерухомого майна не відповідає ринковій вартості та/або звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

2) здійснює розрахунок величини кредитного ризику, непокритого кредитного ризику, розміру основного капіталу, регулятивного капіталу, значень нормативів Н2 і Н3 банку без урахування / з вирахуванням вартості такого нерухомого майна згідно з Технічним завданням, якщо:

немає письмової згоди банку на передавання звіту про оцінку майна на рецензування до ФДМУ;

за результатами рецензування звіту про оцінку майна ФДМУ встановлено, що звіт про оцінку майна не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті про оцінку майна, після виправлення зазначених недоліків; або звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та/або непрофесійним і не може бути використаний.

Постанова набрала чинності 10 липня 2020 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 09.07.2020 р.