Нові підходи до оцінки ефективності бюджетних програм

Міністерство фінансів України, опубліковано 24 липня 2020 року

Міністерством фінансів України здійснено ще один крок до посилення прозорості та публічності бюджетного процесу.

Сьогодні 24 липня набирає чинності (опубліковано в "Офіційному віснику України") наказ Мінфіну від 19.05.2020 № 223 «Про оцінку ефективності бюджетних програм державного бюджету», зареєстрований в Мінюсті 09.07.2020 за № 646/34929.

Наказ розроблено в рамках бюджетної реформи відповідно до Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки» в частині удосконалення програмно-цільового методу.

Оцінка ефективності бюджетних програм має стати допоміжним інструментом у проведенні оглядів витрат державного бюджету та посилити відповідальність розпорядників за витрачання бюджетних коштів.

Наказ запроваджує низку новацій порівняно із чинною методологією (наказ Мінфіну від 17.05.2011 № 608) і, зокрема, передбачає:

особливості оцінки ефективності на різних етапах бюджетного процесу: планування, виконання та звітування про виконання бюджету;

засади моніторингу виконання бюджетних програм;

обов’язковість моніторингу заходів бюджетної програми та результативних показників, на виконання та досягнення яких розпорядниками здійснено попередню оплату у попередніх бюджетних періодах;

форму представлення результатів оцінки ефективності бюджетної програми за звітний бюджетний період;

перелік питань, які обов’язково висвітлюються в узагальненому висновку про результати оцінки;

розробку заходів з підвищення ефективності бюджетної програми на середньостроковий період.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, результати оцінки за звітний бюджетний період головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють на своїх офіційних сайтах. Прозорість та доступність інформації про діяльність розпорядників бюджетних коштів стимулюватиме їх до підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.