Порядок створення госпітальних округів з опорними закладами охорони здоров’я

Apteka.ua, 16 липня 2020

Кабінет Міністрів України постановою від 19.06.2020 р. № 589 вносить зміни до раніше прий­нятої постанови від 27.11.2019 р. № 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів».

Зокрема, зміни стосуються поняттєвого апарату Порядку створення госпітальних округів. Відтак, поняття «госпітальний округ» вилучається, але в той же час Порядок доповнюється новим терміном «опорні заклади охорони здоров’я» — це багатопрофільні заклади охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, які відповідають критеріям визначення багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування першого або другого рівня або можуть бути підвищені до нього.

Передбачається, що госпітальні округи створюватимуться з метою забезпечення територіальної доступності якісної медичної допомоги населенню шляхом організації мережі закладів охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

У межах госпітального округу забезпечуватимуться:

систематична взаємодія між суб’єктами госпітального округу;

ефективне використання ресурсів системи охорони здоров’я та інвестицій для розвитку спроможної мережі госпітального округу;

модернізація системи надання медичної допомоги тощо.

Змінами також визначається, що суб’єктами госпітального округу є заклади охорони здоров’я та фізичні особи — підприємці, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, що забезпечують медичне обслуговування населення на території госпітального округу.

Щодо складу госпітальної ради зазначається, що її кількість не може перевищувати 21 особу. До складу входитимуть представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій тощо. Склад госпітальної ради визначатиметься або змінюватиметься обласною, Київською чи Севастопольською міською держадміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

Окрім того, зміни торкнулися і плану розвит­ку госпітального округу, з якого вилучено частини, зокрема, щодо:

переліку закладів охорони здоров’я, функціональні потужності та обсяг надання медичної допомоги яких відповідають або можуть бути підвищені для виконання ними функцій багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого або другого рівня;

механізму моніторингу та звітування закладами охорони здоров’я, функціональні потужності та обсяг надання медичної допомоги яких відповідають або можуть бути підвищені для виконання ними функцій багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого або другого рівня, про хід процесу розвитку та поліпшення послуг перед учасниками та населенням госпітального округу;

пропонованих підходів та заходів щодо створення, припинення, реорганізації (приєднання, злиття) чи перепрофілювання комунальних закладів охорони здоров’я, переобладнання, програми забезпечення кадровими ресурсами, а також оцінки фінансових потреб на проведення відповідних заходів тощо.

Також у межах госпітального округу формуватиметься спроможна мережа, яка складається з опорних закладів охорони здоров’я та інших закладів охорони здоров’я, у тому числі багатопрофільних дитячих лікарень, перинатальних центрів, спеціалізованих центрів та закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу при онкологічних, інфекційних захворюваннях, туберкульозі та інших соціально значущих хворобах.

Ще одним нововведенням є те, що до компетенції Міністерства охорони здоров’я належатиме право утворювати комісію з розгляду пропозицій щодо визначення переліку опорних закладів охорони здоров’я, до якої можуть входити представники МОЗ та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, громадськості та громадських об’єднань, міжнародних організацій.