Принципи проведення перевірок Держенергонагляду на основі ризик орієнтованого підходу

27 липня 2020, LexInform

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 22 липня 2020 р. № 640.

Визначені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держенергонаглядом.

Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності визначено:

у сфері електроенергетики – у додатку 1;

у сфері теплопостачання – у додатку 2.

Вичерпний перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено:

у сфері електроенергетики – у додатку 3;

у сфері теплопостачання – у додатку 4.

Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у сферах електроенергетики та теплопостачання здійснюються за діяльністю суб’єктів господарювання, які віднесені до:

високого ступеня ризику – не частіше одного разу на два роки;

середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на три роки;

незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п’ять років.