Зеленський підписав закон про мораторій на банкрутство бюджетних установ

ЗаконБізнес, 31 жовтня 2020

17 октября 2020 года вступили в силу изменения в Кодексе по процедурам банкротства, внесенные законами №№686-IX и 728-IX. По намерениям законодателя, это должно устранить недостатки кодекса и не допустить злоупотреблений в сфере банкротства на период карантина. Рассмотрим, какие же ключевые нововведения следует принять во внимание.

Убезпечені від ліквідації

Так, відповідно до закону «Про внесення змін до

Кодексу України з процедур банкрутства» від 5.06.2020 №686-IX запроваджено мораторій на банкрутство бюджетних установ.

Раніше положення кодексу не містили однозначних обмежень щодо подання заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій.

Відтепер у КзПБ чітко визначено, що не допускаються провадження у справах про банкрутство боржників — казенних підприємств і бюджетних установ, а також санація таких боржників до відкриття провадження у справі про банкрутство.

До речі, експерти звертали увагу на цю прогалину ще до набуття чинності КзПБ (див. «Казус потенційної ліквідації», «ЗіБ»). Але тільки тепер законодавець її нарешті заповнив.

Пропозиція щодо розпорядника

Установлені нові правила визначення арбітражного керуючого. У кодексі передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого «визначається судом

шляхом автоматизованого відбору із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи... за принципом випадкового вибору» (ч.1 ст.28). Однак, оскільки ЄСІТС ще не функціонує, у КзПБ передбачені тимчасові правила визначення арбітражного керуючого, які діятимуть до дня початку функціонування цієї системи.

Відтепер заява ініціюючого кредитора або боржника — фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого. До заяви кредитора має бути додана також заява арбітражного керуючого про участь у справі.

У свою чергу господарський суд призначає розпорядником майна або керуючим реструктуризацією того арбітражного керуючого, який подав заяву про участь у справі та зазначений у заяві ініціюючого кредитора.

Якщо заява ініціюючого кредитора не містить пропозиції щодо кандидатури арбітражного керуючого, або ж відсутня заява арбітражного керуючого, або заяву про відкриття провадження у

справі про банкрутство подано боржником — юридичною особою, то призначення арбітражного керуючого суд здійснює самостійно з числа осіб, унесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, у порядку, що діяв до дня введення КзПБ в дію, шляхом застосування автоматизованої системи.

Особливості періоду дії карантину

Визначені й заходи у сфері банкрутства на період дії карантину та після його скасування. Так, у законі №728-IX передбачено, що тимчасово, на період дії карантину, збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно в режимі відеоконференції або шляхом опитування за умови забезпечення належної ідентифікації та перевірки повноважень представників кредиторів.

Крім того, арбітражний керуючий звільняється від відповідальності за невчинення дій, передбачених кодексом, якщо вони не можуть бути вчинені в умовах карантину. Обов’язковою умовою звільнення арбітражного керуючого від відповідальності є доведення останнім того, що такі дії дійсно не можуть бути вчинені в умовах карантину, а також

направлення повідомлення про це комітету кредиторів і заставних кредиторів.

Продовжуються строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство, звернення в межах провадження у справі про банкрутство про визнання недійсними правочинів, учинених боржником, дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, оголошення про проведення першого повторного та/або другого повторного аукціону, виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника, процедури розпорядження майном, ліквідації, реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

У законі №728-IX також установлено, що тимчасово, на період дії карантину та протягом 90 днів з дня його скасування не допускається відкриття проваджень у справах про банкрутство боржників-юросіб за заявою кредиторів за вимогами до боржника, що виникли з 12.03.2020.

Також продовжується місячний строк на обов’язкове звернення боржника до господарського суду із заявою про відкриття справи про банкрутство, якщо

боржник доведе, що неможливість дотримання цього строку була спричинена саме поширенням COVID-19 та/або заходами боротьби з поширенням зазначеної хвороби.

У свою чергу комітет кредиторів і забезпечений кредитор (щодо майна, яке є предметом забезпечення) мають право прийняти рішення про зупинення проведення аукціонів для продажу майна боржника. У разі ухвалення такого рішення витрати щодо збереження та утримання майна банкрута й усі ризики щодо втрати майна або зменшення його вартості несуть кредитори, які прийняли таке рішення.

Нарешті, зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, реструктуризовані планом санації чи реструктуризації боргів боржника. Штрафні санкції за невиконання боржником таких зобов’язань не нараховуються. Прострочені зобов’язання, передбачені планом санації чи реструктуризації боргів боржника, підлягають розстроченню на час виконання плану санації чи реструктуризації боргів боржника.