Закон про оптимізацію мережі ЦНАПів

Дєбєт-кредіт, 7 листопада 2020

3 листопада ВРУ прийняла законопроєкт №2679 щодо оптимізації мережі та функціонування ЦНАП та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі. Зокрема, надано можливість отримання паспортів та номерних знаків поштою.

У вівторок, 3 листопада, Верховна Рада прийняла законопроєкт №2679 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі».

Ним внесено зміни до:

законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» в частині визначення того, що послуги надаються не через ЦНАП, а у ЦНАП;

Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» в частині надання можливості суб’єктам звернення користуватися не лише порталом електронних сервісів Міністерства юстиції, а також Єдиним державним веб-порталом електронних послуг;

Законів України «Про Державний земельний кадастр» та «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» в частині заміни Єдиного державного порталу адміністративних послуг на Єдиний державний веб-портал електронних послуг;

Закону України «Про адміністративні послуги».

Які завдання вирішує закон?

1) оптимізація мережі та функціонування ЦНАП, зокрема:

ліквідація ЦНАП, утворених районними державними адміністраціями, та надання послуг тільки у ЦНАП органів місцевого самоврядування;

надання повноважень Кабінету Міністрів України встановлювати вимоги до ЦНАП;

надання послуг не через ЦНАП, а у ЦНАП – адміністративні послуги надаватимуться розташованими у ЦНАП представниками суб’єктів надання адміністративних послуг, адміністраторами або через адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг;

надання у ЦНАП усіх послуг на відповідній території – у ЦНАП надаватимуться усі адміністративні послуги органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також адміністративні послуги за договорами щодо обслуговування у ЦНАП жителів інших територіальних громад; у ЦНАП також надаватимуться інші публічні послуги;

розширення доступу до послуг – ЦНАП органів місцевого самоврядування будуть обов’язково утворюватимуться в усіх населених пунктах з чисельністю населення більше 1 тис; врегулювання питань утворення ЦНАП об’єднаними територіальними громадами; надання старостам окремих функції адміністратора;

2) удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, зокрема:

ліквідація Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

утворення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

визначення повноважень Кабінету Міністрів України з питань функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг;

3) розв’язання інших проблем у сфері надання адміністративних послуг, зокрема:

уточнення терміна «адміністративна послуга» – у випадках, визначених законом, адміністративні послуги можуть надаватися без подання заяви; дії органів влади, пов’язані з реалізацією прав осіб, також визнаються адміністративними послугами;

надання результатів адміністративних послуг іншими видами поштових відправлень, а не лише рекомендованим листом;

запровадження механізму моніторингу якості надання адміністративних послуг, зокрема надання повноважень Міністерству цифрової трансформації встановлювати порядок та показники моніторингу та порядок оприлюднення результатів моніторингу;

надання повноважень Міністерству цифрової трансформації та обласним державним адміністраціям звертатися до адміністративного суду щодо захисту прав осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Які проблеми вирішує закон?

Певну низку проблем спричиняє функціонування на одній території одночасно центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені районними державними адміністраціями, та ЦНАП, утворених органами місцевого самоврядування.

Зазначені центри надають різні послуги, й тому населенню треба постійно з’ясовувати, до якого ЦНАП звертатися за послугою. Також через існуючу подвійність немає конкретного відповідального за розвиток сфери надання адміністративних послуг на відповідній території.

До теперішнього часу відсутні обов’язкові вимоги до ЦНАП, зокрема вимоги до територіальної доступності, мережі територіальних підрозділів та віддалених робочих місць зазначених центрів, облаштування приміщень, кількості адміністраторів тощо.

Суттєвим недоліком ЦНАП є також те, що відповідно до закону послуги надаються не у центрі, а через центр. Тобто увесь цей комплекс працює переважно на прийом/видачу документів через адміністратора центру.

Для громадян надання послуг через центр, а не у центрі означає необхідність відвідувати його як мінімум двічі: один раз подати документи, другий раз забрати.

Крім того, обмеженість у доступі до послуг ЦНАП обумовлена необов’язковістю утворення зазначених центрів органами місцевого самоврядування (відповідно до закону ЦНАП обов’язково утворюється лише у містах обласного (республіканського АРК) значення), неврегульованістю питання утворення ЦНАП об’єднаними територіальними громадами, необов’язковістю надання послуг в населеному пункті виключно у ЦНАП (адміністративні послуги можуть надаватися в інших місцях, визначених суб’єктами їх надання).

Причинами виникнення іншого комплексу проблем є недосконалість надання адміністративних послуг в електронній формі.

Єдиний державний портал адміністративних послуг, призначений для цих цілей, не відповідає вимогам сьогодення. Інформація до нього переважно вноситься в ручному режимі. Портал має застарілі інтерфейс та програмні засоби, що унеможливлює впровадження сучасних сервісів (наприклад користування порталом через смартфон). До того ж, він забезпечує надання виключно адміністративних послуг, які є лише частиною інших електронних публічних послуг, а тому перетворився у зайву ланку, що розташувалася між заявником та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг.

Крім того, неможливо отримання поштою паспортів, посвідчень, інших документів або, наприклад, номерних знаків на транспортний засіб, оскільки, відповідно до закону, результати надання адміністративних послуг можна відправити тільки рекомендованим листом (який не придатний для пересилання таких документів та речей).