Затверджено порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку

30 грудня 2020, НБУ

Національний банк затвердив порядок здійснення безвиїзного нагляду за учасниками ринків небанківських фінансових послуг. Це дозволить регулятору ефективно та системно здійснювати безвиїзний нагляд, отримувати актуальну інформацію про ринок, запобігати правопорушенням та своєчасно комунікувати з учасниками ринку.

У липні 2020 року з набранням чинності закону про «спліт» Національний банк отримав повноваження зі здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю учасників ринків небанківських фінансових послуг. Оскільки раніше спеціальний нормативно-правовий акт з питань безвиїзного нагляду був відсутній, Національний банк вирішив врегулювати цей процес у єдиному документі.

Об’єктами безвиїзного нагляду є:

небанківські фінансові установи;

надавачі фінансових послуг, які не є фінустановами;

посередники на ринках фінансових послуг;

фізичні особи-підприємці – надавачі фінансових послуг;

постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній;

небанківські фінансові групи.

Під час безвиїзного нагляду Національний банк здійснюватиме моніторинг діяльності учасників ринку. Аналізуватиметься звітність, документи, операції та інша отримана офіційна інформація.Національний банк здійснюватиме безвиїзний нагляд на постійній (регулярній) основі. Для цього Національний банк регулярно оцінюватиме загальний фінансовий стан, результати діяльності та якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту й управління ризиками, дотримання обов’язкових нормативів та інших вимог. Для обговорення питань, що можуть виникнути під час безвиїзного нагляду, з власниками істотної участі та керівниками учасників ринку можуть бути проведені зустрічі.Відповідне Положення про порядок безвиїзного нагляду затверджене постановою Правління Національного банку від 28 грудня 2020 року № 169. Постанова набирає чинності з 31 грудня 2020 року.