Спрощено умови видачі ліцензій на здійснення валютних операцій небанківським фінансовим установам і операторам поштового зв’язку

НБУ, 31 березня 2021

Національний банк України спростив процедури для отримання ліцензій на здійснення валютних операцій для небанківських фінансових установ і операторів поштового зв’язку. Так, зменшені вимоги до мінімального розміру власного капіталу небанківської установи:

до 5 млн грн – для здійснення валютних операцій із переказу коштів або інших операцій, що передбачають використання готівки;

до 10 млн грн – для здійснення інших валютних операцій (крім операцій із переказу коштів, надання кредитів і залучення фінансових активів).

Також скасована вимога щодо наявності 1 млн грн для виконання бізнес-плану установи в перший рік діяльності. Замість цього установлено, що коштів має бути достатньо для покриття витрат, пов'язаних зі здійсненням валютних операцій, що ліцензуються. Уточнений порядок розкриття джерел походження коштів:

скасована вимога розкриття джерел походження коштів для лайф-страховиків, а також для небанківських установ, джерела походження коштів яких перевірені регулятором (якщо їхній капітал не збільшувався);

чітко встановлений обсяг підтвердження джерел походження коштів під час набуття істотної участі або збільшення капіталу.

Також унесені зміни до переліку валютних операцій, що ліцензуються. Відтепер не ліцензується здійснення валютних операцій:

страхування (крім розрахунків за договорами страхування життя);

факторингу (крім розрахунків за операціями з міжнародного факторингу);

переходу права вимоги і пов’язаних із цим зобов’язань.

Розрахунки за такими операціями повинні проводитися відповідно до статті 5 Закону України «Про валюту і валютні операції», тобто виключно в гривні на території України. Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 26 березня 2021 року № 25 “Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій” і набирають чинності з 1 квітня 2021 року.