Новий Порядок застосування штрафів за порушення у сфері ЗЕД

ibuhgalter,28 червня 2021

Кабінет Міністрів України постановою від 26 травня 2021 р. № 524 затвердив Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства.

Документ визначає порядок застосування органами ДПС заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (крім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства (крім порушення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів), а також встановлює розмір штрафних санкцій.

Так, податкові органи застосовують до ЮО штрафні санкції за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом України «Про валюту і валютні операції» (далі — Закон) та/або визначених нормативно-правовими актами НБУ, які прийняті відповідно до Закону, зокрема у Положенні про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженому постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р. № 5, а саме з питань:

проведення розрахунків на території України;

проведення розрахунків за валютними операціями;

торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей;

здійснення окремих операцій в іноземній валюті;

здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

Зокрема, штрафні санкції у розмірі 25 % суми операції, проведеної з порушенням валютного законодавства, а при повторному порушенні вимог валютного законодавства протягом року, розмір штрафної санкції збільшується до 50 %.

Штрафних санкцій до ЮО застосовуються на підставі результатів проведених органами ДПС документальних та фактичних перевірок, протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.

ППР, прийняте податковим органом, може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку.

Суми стягнених штрафних санкцій спрямовуються до Державного бюджету.