Затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх програм

Osvita.ua, 16 квітня 2021

Міністерством освіти розроблено й затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти. Документ вже пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції та набрав чинності з 16 квітня 2021 року.

Як повідомили у відомстві, розвиток таких програм в Україні відкриє нові професійні та академічні права майбутнім фахівцям та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в цілому.

Освітня (наукова) програма вважається міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів у кредитах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, що може бути співвіднесений з відповідними спеціальностями (галузями), які визначають її предметну область, є приблизно однаковий.

Така програма передбачає опанування знання, що знаходиться на межі галузей знань, спеціальностей або належить до кількох спеціальностей, які і визначають її предметну область.

Вимоги розроблено з урахуванням особливостей міждисциплінарних (розширених) освітніх програм початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та міждисциплінарних освітньо-наукових програм другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні – розширені – освітні програми. Вони запроваджуються з метою формування результатів навчання, спільних для групи спеціальностей, що належать до однієї або двох галузей знань, а також сприяння усвідомленому подальшому вибору спеціальності здобувачем освіти для продовження навчання.

На другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні освітньо-наукові програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей знань. Їх метою є підготовка фахівців, які спроможні розв’язувати комплексні проблеми в умовах невизначеності та забезпечувати подальший розвиток наукового знання.

Зазначені вимоги підлягають урахуванню закладами освіти й науковими установами, які готують і реалізують освітні програми, НАЗЯВО і незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, які акредитують міждисциплінарні освітні й наукові програми.