Оновлено нормативну базу застосування заходів впливу

30 черв. 2021, НБУ

Національний банк уніфікував підходи до застосування заходів впливу до банків за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу та заходів впливу за результатами здійснюваного Національним банком нагляду в інших сферах. Відповідні зміни внесені до Положення про застосування заходів впливу. Зокрема, оновлене Положення передбачає:

можливість укладення письмової угоди за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу як за ініціативою банку, так і на вимогу Національного банку;

виключення умови, відповідно до якої укладення такої письмової угоди за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу було можливе лише в разі, коли розрахункова сума штрафу за виявлені порушення складала не менше ніж 2 млн грн;

однакові підходи до визначення розміру грошового зобов’язання, яке банк має сплатити в разі укладення письмової угоди як за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу, так і для укладення письмової угоди за результатами здійснюваного Національним банком нагляду в інших сферах;

виключення обмеження щодо вибору іншого адекватного заходу впливу до банку в разі невиконання або неналежного виконання ним узятих на себе зобов’язань за письмовою угодою за результатами нагляду у сфері фінансового моніторингу. Отже, Національний банк зможе застосувати не тільки штраф, а й інший захід впливу, передбачений законом.

Загалом такий підхід сприятиме покращенню наглядових процедур. Зазначені зміни внесені до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу постановою Правління Національного банку від 29 червня 2021 року № 61, яка набирає чинності з 1 липня 2021 року.