Закон про звільнення декларантів від відповідальності за порушення валютного законодавства

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету" розроблено з метою унормування питань у сфері валютного регулювання, необхідних для забезпечення проведення в Україні одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами своїх активів.

2. Проблема, яка потребує розв'язання

Ураховуючи необхідність виконання вимог Закону України "Про валюту і валютні операції" та запровадження подальших кроків у боротьбі з розмиванням податкової бази і переміщенням прибутків за кордон, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету", яким пропонується провести кампанію з добровільного одноразового (спеціального) декларування активів фізичних осіб із наданням державних гарантій у частині звільнення декларантів від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків і зборів з доходів, що стали джерелом походження таких активів, та/або їх недекларування в порушення податкового та валютного законодавства за умови сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. У зв'язку з цим виникла необхідність врегулювання у валютному законодавстві питання щодо звільнення декларантів від відповідальності за порушення ними валютного законодавства щодо відповідних об’єктів декларування.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону України передбачається не поширювати на фізичних осіб, які подали одноразову (спеціальну) добровільну декларацію відповідно до підрозділу 9-4 "Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб" розділу XX Податкового кодексу України), норму Закону України "Про валюту і валютні операції", за якою до осіб, які до дня введення в дію цього Закону порушили вимоги Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" та (або) нормативно-правових актів Національного банку України з питань валютного регулювання та контролю, застосовується відповідальність, передбачена законодавством України, що діяло на день вчинення таких порушень.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Правові відносини у вказаній сфері регулюються Конституцією України, Законом України "Про валюту і валютні операції".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація відповідного Закону України не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз впливу соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття відповідного Закону України

Прийняття Закону сприятиме забезпеченню передумов для проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних ним активів, що дасть змогу створити стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, а також підвищенню ефективності протидії розмиванню податкової бази, залученню в економіку України додаткових ресурсів та її активізації, збільшенню бюджетних надходжень.

Заступник Керівника

Офісу Президента України Ю.Свириденко