Підвищення ефективності функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інфоресурсів

https://sud.ua/, 23 червня 2021

Суб’єкти господарювання зможуть стати учасниками системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

На засіданні 23 червня Кабмін розгляне постанову, якою планується підвищити ефективність функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії та інтероперабельності електронних інформаційних ресурсів.

Автори документа пояснюють, що система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів призначена насамперед для забезпечення електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, проте на сьогодні значно зросла потреба приватних установ у запровадженні електронної взаємодії між електронними інформаційними ресурсами (наприклад, отримання відомостей про пільговиків під час продажу квитків, формування рахунків зі сплати комунальних платежів тощо).

Так, документом передбачається внесення змін до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затверджене постановою від 8 вересня 2016 року № 606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» для формування цілісного представлення системи в частині уточнення та розширення термінів та визначень.

Зокрема, у новій редакції викладено термін «система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» (далі система) - це інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для автоматизації та технологічного забезпечення обміну електронними даними між суб’єктами електронної взаємодії з електронних інформаційних ресурсів під час надання адміністративних послуг та здійснення інших повноважень відповідно до покладених на них завдань.

Також зазначається, що електронна взаємодія – це процес обміну між двома електронними інформаційними ресурсами суб’єктів електронної взаємодії через вебклієнти та вебсервіси.

Суб’єкт інформаційної взаємодії – власник електронного інформаційного ресурсу, що обмінюється даними з іншими суб’єктами електронної взаємодії через систему та може публікувати інтерфейси прикладного програмування (вебсервіси) та/або вебкілєнти на шлюзі безпечного обміну учасника системи.

Учасниками системи можуть виступати органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які мають зареєстрований в ядрі системи шлюз безпечного обміну.

Варто відзначити, що ядро системи – це організована сукупність програмно – апаратного забезпечення та його налаштувань, що створює середовище обміну даними між учасниками системи, у тому числі накопичення та розповсюдження між учасниками системи даних, пов’язаних із забезпеченням функціонування системи

Основні функції системи

Так, система складається із ядра та локальних компонентів, які встановлені учасниками системи. Документом пропонується встановити, що основними функціями системи є: ведення обліку інтерфейсів (веб-сервісів) суб’єктів електронної взаємодії облікованих на шлюзах безпечного обміну учасників системи, за допомогою каталогів вебсервісів.

Забезпечення документованого обміну електронними повідомленнями між інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційними системами суб’єктів електронної взаємодії з використанням телекомунікаційних мереж загального користування або спеціальних телекомунікаційних мереж; забезпечення електронної ідентифікації та автентифікації учасників системи та суб’єктів електронної взаємодії; забезпечення протоколювання дій учасників системи та суб’єктів електронної взаємодії при обміні електронними повідомленнями; фіксації часу відправки та отримання електронних повідомлень; забезпечення моніторингу працездатності інтерфейсів прикладного програмування (веб-сервісів) та дотримання виконання регламентованих процедур під час здійснення електронної взаємодії.

Крім того зазначається що суб’єктами системи є:

Держатель системи;

Адміністратор системи;

Учасник системи;

Суб’єкт електронної взаємодії.

З метою забезпечення електронної взаємодії учасники системи встановлюють, підтримують працездатність та адмініструють технічні та програмні складові системи, зокрема шлюзи безпечного обміну відповідно до регламенту роботи системи та наданих адміністратором системи інструкцій:

Публікують сервіси на власних шлюзах безпечного обміну та надають права доступу до них відповідно до регламенту роботи системи;

Забезпечують накладення на електронні повідомлення електронної печатки суб’єкта електронної взаємодії, чий електронний інформаційний ресурс здійснює електронну взаємодію через шлюз безпечного обміну учасника системи;

Здійснюють оновлення даних про себе та електронний інформаційний ресурс у системі;

Забезпечують захист та зберігання інформації, яка обробляється в локальних компонентах учасника системи.

Зазначимо, що підключення суб’єктів владних повноважень до системи, а також надання послуги з їх технічної підтримки буде здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету передбачених держателю системи (Мінцифра) на забезпечення функціонування системи.

Підключення до системи інших учасників та надання відповідних послуг буде здійснюватись на договірній основі.

Також проектом акта передбачається внесення змін у додаток постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня № 606, доповнивши перелік пріоритетних держаних електронних інформаційних ресурсів для запровадження електронної взаємодії «Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва»

Як вплине реалізація постанови на суб’єктів владних повноважень та суб’єктів господарювання

Крім того, автори наголошують, що реалізація документа позитивно вплине на суб’єктів владних повноважень та суб’єктів господарювання.

Так, для суб’єктів вданих повноважень реалізація проекту надасть можливість налаштувати взаємодію між державними електронними інформаційними ресурсами на рівні їх технічних адміністраторів для забезпечення їх дистанційного та оперативного доступу громадян до якісних публічних послуг та налагодження взаємодії між державою та бізнесом.

Для суб’єктів господарювання реалізація постанови надасть можливість стати учасниками системи електронної взаємодії держаних електронних інформаційних ресурсів для можливості запровадження інформаційної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами.