Новий порядок здійснення касових операцій в банках та інкасаторських компаніях

17 серп. 2021, Національний банк України

Національний банк України осучаснив порядок і вимоги до здійснення касових операцій в банках та інкасаторських компаніях, врахувавши стрімкий розвиток цифрових технологій в сфері готівкового обігу та активне запровадження електронного документообігу у фінансовому секторі. Насамперед регулятор передбачив можливість запровадження банками та компаніями, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації:

обігу електронних документів з використанням кваліфікованого/удосконаленого електронного підпису та кваліфікованої/удосконаленої електронної печатки;

застосування кодування в супровідних документах та в маркуванні продукції, а також інтеграції у процеси обліку готівки сучасних цифрових комунікацій, що підвищує оперативність та безпечність проведення операцій з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей,

визначення різних засобів ідентифікації та верифікації інкасатора, зокрема із застосуванням цифрових технологій;

уточнення форми та вимог щодо оформлення супровідного касового ордера до сумки з валютними цінностями.

Крім того, Національний банк:

надав право банку (філії, відділення) здійснювати касове обслуговування клієнтів із використанням його цифрового власноручного підпису;

розширив перелік послуг банків, що мають здійснюватися на підставі внутрішніх документів, зокрема щодо організації та порядку роботи пунктів дистанційного обслуговування, включно з роботою з платіжними пристроями;

визначив вимоги до інкасаторських кампаній, які на договірних умовах з клієнтом можуть здійснювати обмін придатних до обігу банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;

посилив вимоги до банків з питань зобов’язання за зверненням клієнта врегулювати відповідно до законодавства України спірні питання, які пов’язані з касовими операціями, включаючи питання здійснення обміну фізичним та юридичним особам банкнот і монет, що вилучаються Національним банком з обігу, операцій, що здійснені через платіжні пристрої.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 12 серпня 2021 року № 85 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань готівкового обігу" (далі – Постанова), що набирає чинності 18 серпня 2021 року.Цей документ вносить зміни до:

Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами);

Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103.

Постанова набирає чинності 18 серпня 2021 року. Водночас банки та компанії, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації, матимуть достатній час (шість місяців) для приведення своїх внутрішніх документів у відповідність до її вимог.