Зміни до Закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами

Юридична газета, 30 червня 2021

Прийнято проєкт Закону №5141 "Про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів".

Закон набере чинності 01.11.2021

Реалізація активів відповідно до цього закону є примусовою реалізацією (примусовим продажем).

При обранні судом способу управління активами у вигляді розпорядження майном, таке розпорядження може бути здійснене лише після винесення вироку, що набрав законної сили, окрім щодо майна, яке швидко псується та/або відносно якого власник надав письмову згоду на його реалізацію.

Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надсилається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора.

Рішення про передачу для реалізації активів вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат погоджується спеціально створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.

У разі надходження рішення прокурора, винесеного одночасно з постановою про закриття кримінального провадження, а також у разі надходження від суду або іншої зацікавленої особи належним чином засвідченої копії прийнятого судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство не пізніше десятого робочого дня, після дня отримання такого рішення, повертає активи їх законному власнику.

У разі реалізації арештованих активів, одержані від такої реалізації кошти, а також проценти, нараховані як плата за користування банком такими коштами, підлягають поверненню у безготівковій формі особі, яка була законним власником реалізованого активу на момент його реалізації за цим Законом (колишнього власника), у разі закінчення кримінального провадження без застосування конфіскації чи спеціальної конфіскації, протягом щонайбільше десяти робочих днів з дня отримання належним чином засвідченого процесуального документу від прокурора, слідчого судді або суду та відомостей від колишнього власника про реквізити рахунка.

З дня набрання чинності цим Законом судові справи, які перебувають на розгляді в судах загальної юрисдикції, у яких оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо заходів, пов’язаних із виконанням ухвал слідчих суддів, суду про передачу в управління активів, передаються для розгляду до суду (слідчого судді), уповноваженого здійснювати правосуддя у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.