Порядок розроблення та затвердження містобудівної документації

https://pravo.ua/ 07.09.2021

Кабінет Міністрів постановою від 1 вересня 2021 р. № 926 затвердив Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації.

Цей порядок визначає склад, зміст, механізм розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні, а саме:

комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади,

генерального плану населеного пункту,

детального плану території,

історико-архітектурного опорного плану населеного пункту.

Строк дії містобудівної документації на місцевому рівні не обмежується.

Зміни до комплексного плану, генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше ніж один раз на рік за результатами містобудівного моніторингу у разі виникнення державної необхідності, коли рішення про розроблення змін до комплексного плану, генерального плану населеного пункту приймається за ініціативою Кабінету Міністрів України, а також за результатами моніторингу наслідків виконання містобудівної документації.

Комплексний план розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади і передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами.

Генеральний план населеного пункту, призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, розробляється у складі комплексного плану або включається до нього як складова частина одночасно з його затвердженням, деталізує положення комплексного плану та повинен узгоджуватися з іншими його положеннями.

Детальні плани території у межах території територіальної громади деталізують положення генеральних планів населених пунктів, а щодо територій, на які генеральні плани не розробляються, — комплексного плану відповідно до визначених цим Порядком складу та змісту детального плану території.

Детальні плани територій не можуть змінювати правові режими режимоутворюючих об’єктів та всіх обмежень у використанні земель (у тому числі обмежень у використанні земель у сфері забудови), встановлених до або під час розроблення проєкту.

Історико-архітектурний опорний план — науково-проєктна документація, яка розробляється і затверджується у складі генерального плану населеного пункту, внесеного до Списку історичних населених місць України, та містить відомості про:

об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони;

пам’ятки культурної спадщини, у тому числі археологічні, їх території та зони охорони;

межі та правові режими використання історичних ареалів населених місць;

історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території та їх зони охорони;

охоронювані археологічні території.