Кабмін змінив порядок проведення експертизи містобудівної документації

15 вересня 2021, https://jurliga.ligazakon.net/

Уряд виклав у новій редакції Порядок проведення експертизи містобудівної документації.

Відповідна постанова № 952 від 1 вересня 2021 року набрала чинності 14 вересня.

Згідно з документом експертизі підлягають проекти такої містобудівної документації:

Генеральної схеми планування території України;

схеми планування окремих частин території України;

схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів;

комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад;

генеральних планів міст.

Зміни до зазначеної містобудівної документації підлягають експертизі згідно з Порядком.

За рішенням замовників може проводитися також експертиза проектів генеральних планів селищ, сіл, детальних планів територій і змін до них.

Експертиза проводиться експертними організаціями незалежно від форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих експертів за відповідними напрямами професійної діяльності, архітекторів, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат, та сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Визначення експертної організації, яка проводить експертизу, здійснюється відповідно до Закону "Про публічні закупівлі".

Фізичні та юридичні особи, які беруть участь у розробленні проектів містобудівної документації, не мають права проводити експертизу зазначених проектів.

Експертиза проводиться за рахунок коштів замовника.

Для проведення експертизи замовник подає експертній організації заяву, до якої додаються:

проект містобудівної документації (зокрема розділи, що можуть розроблятися за окремим завданням у випадках, передбачених законодавством) у формі електронного документа, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних осіб. Надання документів, що мають гриф обмеження доступу, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених законодавством;

матеріали про результати проведення громадського обговорення щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні;

матеріали про результати розгляду проекту містобудівної документації відповідною архітектурно-містобудівною радою, зокрема висновки (за відповідним напрямом) органів земельних, водних, лісових ресурсів, дорожнього господарства, охорони культурної спадщини, ядерної та радіаційної безпеки, цивільного захисту (зокрема з питань інженерно-технічних заходів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки), природоохоронного та інших органів, яким відповідно до закону належать повноваження щодо розгляду містобудівної документації.

Строк проведення експертизи встановлюється договором і становить не більш як:

60 календарних днів - для проектів містобудівної документації на державному та регіональному рівні;

45 календарних днів - для проектів містобудівної документації на місцевому рівні.

За результатами проведеної експертизи у визначені строки експертна організація надає замовнику експертний висновок в електронній формі, на який накладені кваліфіковані електронні підписи відповідальних осіб:

позитивний - у разі відповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту;

негативний - у разі невідповідності проекту містобудівної документації вимогам законодавства, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, завданню на розроблення містобудівної документації, порядку її розроблення, будівельним нормам, вимогам щодо її складу та змісту.

Експертні організації зобов'язані забезпечувати належну якість проведення експертизи та несуть відповідальність згідно із законом за:

об'єктивність та обґрунтованість зауважень експертизи;

дотримання встановлених строків проведення експертизи і надання висновку.

Вимагати під час проведення експертизи документи, не передбачені законодавством, не допускається.