Закон про реформування державних підприємств оборонно-промислового комплексу

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, 13 липня 2021

Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання перетворення Державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство, державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, що входять до складу Державного концерну «Укроборонпром», - у господарські товариства, управління і розпорядження їхнім майном та спрямований на забезпечення обороноздатності, економічної безпеки і захисту інтересів держави.

Законом запроваджується модель корпоративного управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі України відповідно до рекомендацій з корпоративного управління суб’єктами господарювання Організації економічного співробітництва та розвитку, формування передумов для підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, створення умов для залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

Законом визначено особливості створення та функціонування акціонерного товариства, згідно з якими, «створення акціонерного товариства здійснюється на підставі рішення суб’єкта управління шляхом реорганізації Державного концерну «Укроборонпром» в порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство з урахуванням особливостей, визначених цим Законом».

Законом встановлено, що «під час створення акціонерного товариства, формування його статутного капіталу та після припинення Державного концерну «Укроборонпром» зберігають чинність до закінчення строку їх дії договори, у яких Державний концерн «Укроборонпром» є стороною, зокрема договори страхування, банківського обслуговування, отримання фінансових послуг, а також поточні процедури закупівель підприємства.

Під час створення акціонерного товариства не застосовуються обмеження законодавства щодо розпорядження акціями, що належать державі, корпоративними правами держави та частками держави у статутних капіталах господарських товариств у частині формування статутного капіталу акціонерного товариства за рахунок таких акцій, корпоративних прав чи часток».

Законом визначені органи управління акціонерного товариства, якими є загальні збори, наглядова рада та виконавчий орган.

Законом визначено порядок та особливості утворення господарського товариства в ОПК; обмеження в діяльності підприємства в процесі його припинення шляхом перетворення; порядок формування статутного капіталу господарського товариства та особливості функціонування тощо.

Законом також внесено відповідні зміни до законодавчих актів.

Проект Закону зареєстровано за №3822.