Закон щодо активізації діяльності наукових парків

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, 07 вересня 2021

Законом визначено правовий статус наукових парків, їх організаційно-правову форму, окреслено їх завдання та мету; надано право засновникам створювати наукові парки без погодження із центральними органами виконавчої влади.

Законом також надано право науковим паркам самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх відповідним центральним органом виконавчої влади.

Законом встановлено, що у разі виходу закладу вищої освіти та/або наукової установи, за участі яких було створено науковий парк, зі складу засновників, такий науковий парк підлягає ліквідації.

Законом надано можливість закладу вищої освіти та/або науковій установі-засновнику надавати приміщення для розміщення наукових парків на умовах орендної плати, як для бюджетних установ; надано можливість іноземним юридичним особам брати участь у формуванні статутного капіталу наукових парків у будь-якій формі; включено до переліку джерел фінансування наукового парку також і гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу.

Відповідні уточнюючі зміни вносяться також до законів України «Про інноваційну діяльність» та «Про оренду державного та комунального майна».

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про наукові парки».