Закон про удосконалення діяльності НБУ

Верховна Рада України, 8 листопада 2021 року

Закон спрямований на удосконалення окремих питань діяльності Національного банку України. Реалізація положень документу дозволить регулятору повною мірою використовувати всі інструменти управління золотовалютними резервами, ефективніше та професійніше виконувати функції в цій сфері.

Головною метою ухвалення закону є вдосконалення внутрішнього урядування та функціонування НБУ, зокрема порядку взаємодії між Радою та Правлінням регулятора.

Закон також посилює вимоги та встановлює обмеження, що висуваються до осіб, які призначаються на керівні позиції в НБУ.

Норми закону спрямовані на підвищення ефективності процесу управління золотовалютним резервом. Зокрема, уточнено та оновлено деякі терміни та визначення, знято зайві обмеження на проведення Національним банком операцій із міжнародними резервами, розширено потенційне коло контрагентів НБУ, унормовано проведення операцій із деривативами та операцій «репо».

Закон також унормовує та актуалізує окремі питання, що потребують коригування у зв’язку з розширенням функцій Національного банку в сфері регулювання ринків небанківських фінансових послуг, у сфері валютного регулювання та нагляду, а також щодо контролю і регулювання діяльності з питань готівкового обігу.