Національний банк врегулював порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів

НБУ затвердив положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними та на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу “поставка цінних паперів проти оплати”.

Документ розроблено відповідно до закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів”.

Зазначається, що положення відповідає вимогам міжнародних документів, якими регулюється порядок розрахунків за цінні папери, та передбачає впровадження кращих світових практик у сфері розрахунків за цінні папери, зокрема надає можливість учасникам ринків капіталу обирати спосіб розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та суб’єкта інфраструктури, який гарантуватиме такі розрахунки.

Положення, зокрема, визначає вимоги до суб’єктів, які забезпечують проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за принципом “поставка цінних паперів в день оплати”; порядок проведення розрахунків за цим принципом через відображення в системі обліку особи, яка провадить клірингову діяльність, заміни обсягу прав та зобов’язань щодо коштів з відображенням переходу права вимоги на кошти, у тому числі припинення зобов’язань за результатами неттінгу.

Документом також визначається порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” з використанням Системи електронних платежів НБУ, а також порядок надання Центральному депозитарію цінних паперів доступу до технології обслуговування розрахунків із використанням спеціальних засобів СЕП.

Зазначається, що використання СЕП дозволить учасникам ринку проводити так звані “розрахунки в грошах центрального банку”, тобто з використанням рахунків сторін правочину щодо цінних паперів, відкритих безпосередньо в НБУ. Це підвищить надійність таких розрахунків та довіру інвесторів до українських ринків капіталу.