Закон про страхування

Верховна Рада України, 17 грудня 2021

Закон регулює відносини у сфері страхування, визначає загальні правові засади здійснення діяльності із страхування, надання посередницьких послуг і спрямований на посилення захисту прав та законних інтересів клієнтів, у тому числі споживачів, шляхом встановлення вимог до системи управління, платоспроможності страховиків, філій страховиків-нерезидентів на території України та розкриття ними інформації, встановлює вимоги до порядку укладання, обслуговування та виконання договорів страхування та перестрахування, врегульовує питання інформаційного забезпечення договорів страхування та перестрахування і дій, що передують їх укладанню, а також державне регулювання та нагляд у сфері страхування.

Законом удосконалено термінологію - визначено всі основні поняття, що стосуються сфери страхування (страховий ризик, страховий інтерес, об’єкт страхування, страхове покриття, страхова послуга тощо).

Закон встановлює новий порядок отримання новий порядок отримання єдиної ліцензії на здійснення діяльності зі страхування з можливістю її звуження та розширення; право страховика надавати гарантії в рамках ліцензії на здійснення діяльності зі страхування; перехід від обов’язкових видів страхування до обов’язку наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності.

Документ також дозволяє ліцензування страховика як професійного перестраховика на підставі ліцензії на здійснення діяльності з вхідного перестрахування. перехід від обов’язкових видів страхування до обов’язку наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності.

Законом також внесено зміни до Кодексу торговельного мореплавства, Господарського кодексу, Сімейного кодексу, Цивільного кодексу, Кримінально-виконавчого кодексу, Повітряного кодексу, Кодексу цивільного захисту, Кодексу України з процедур банкрутства, Основ законодавства України про охорону здоров'я, Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та низки інших законодавчих актів України.