Закон про створення Нацкомісії з захисту критичної інфраструктури

Верховна Рада України, 10 грудня 2021

Закон визначає правові та організаційні засади створення й функціонування критичної інфраструктури і є складовою законодавства України у сфері національної безпеки.

Документом передбачено створення уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури – центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту критичної інфраструктури, здійснює функціональне управління її національною системою, забезпечує координацію діяльності міністерств та операторів з питань забезпечення стійкості та захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Планується здійснювати незалежну зовнішню оцінку діяльності уповноваженого органу шляхом проведення Рахунковою палатою щорічного зовнішнього аудиту його діяльності. Передбачається, що незалежна зовнішня оцінка діяльності системи захисту критичної інфраструктури здійснюється один раз на три роки Рахунковою палатою у визначеному нею порядку на підставі міжнародних стандартів оцінки.

Джерелом фінансового забезпечення робіт і заходів із забезпечення захисту критичної інфраструктури визначено кошти державного і місцевих бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, кредити банків, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.

Окрім цього, до основних функцій Національної гвардії України включено охорону об’єктів критичної інфраструктури, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів.

Перелік видів обов’язкового страхування доповнено страхуванням ризику фінансових втрат, викликаних кризовою ситуацією на об’єкті критичної інфраструктури, віднесеному до переліку, що затверджується урядом відповідно до Закону "Про критичну інфраструктуру" з набранням чинності відповідного положення через 3 роки з дня набрання чинності відповідним законом.

Закон передбачає парламентський контроль у сфері захисту критичної інфраструктури. Контроль за дотриманням законодавства при здійсненні заходів із забезпечення у сфері захисту критичної інфраструктури здійснюється Верховною Радою в порядку, визначеному Конституцією України.

Документ також передбачає громадський нагляд сфері захисту критичної інфраструктури. Право громадського нагляду реалізується громадянами України через громадські об’єднання, членами яких вони є, через депутатів місцевих рад, особисто шляхом звернення до уповноваженого ВР з прав людини або до державних органів у порядку, встановленому Конституцією України, Законом "Про громадські об’єднання" та іншими законами, участі у діяльності громадських рад при органах, що формують та забезпечують реалізацію державної політики у сфері забезпечення захисту критичної інфраструктури, проведення незалежного аудиту їх діяльності, право доступу до публічної частини звіту щодо забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури.