Упроваджено вимоги до розрахунку банками мінімального розміру ринкового ризику

5 січня 2022, НБУ

Національний банк встановлює вимоги до розрахунку банками мінімального розміру ринкового ризику. Упровадження нововведень здійснюється в межах імплементації вимог європейського законодавства та положень Базельського комітету з банківського нагляду (далі – БКБН). Підхід, що впроваджується Національним банком, ґрунтується на спрощеному стандартизованому підході, визначеному в документі БКБН "Мінімальні вимоги до капіталу на покриття ринкових ризиків". Доцільність упровадження саме цього підходу зумовлена незначними обсягами та нескладною структурою інструментів торгової діяльності, що утримуються банками України, а також найменшою складністю в його застосуванні. Мінімальний розмір ринкового ризику розраховуватиметься як сукупна величина таких складових: процентного ризику торгової книги, фондового ризику, валютного ризику та товарного ризику, у складі яких передбачено врахування ризику опціонів, чутливих до відповідного виду ризику. Водночас процентний ризик торгової книги та фондовий ризик банки розраховуватимуть виключно за інструментами, що утримуються в торговій книзі, у той час як валютний та товарний ризики – за інструментами, що утримуються як в торговій, так і в банківській книгах. Упровадження вимог здійснюватиметься поетапно:

до 15 липня 2022 року – банки розроблять внутрішньобанківські положення щодо розрахунку мінімального розміру ринкового ризику;

упродовж серпня – грудня 2022 року – банки здійснюватимуть тестовий розрахунок мінімального розміру ринкового ризику та надаватимуть інформацію про його результати Національному банку;

з 01 січня 2023 року – банки включатимуть мінімальний розмір ринкового ризику до розрахунку нормативів достатності капіталу (Н2, Н3).

З цією метою буде внесено відповідні зміни до Інструкції № 368. Упровадження вимог до покриття капіталом мінімального розміру ринкового ризику забезпечить повну імплементацію в нормативно-правових актах Національного банку положень Базеля І (Pillar 1) щодо мінімальних вимог до достатності капіталу банків. Постанова Правління Національного банку від 30 грудня 2021 року № 162 "Про затвердження Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику" набирає чинності з 06 січня 2022 року.

Довідково

Ринковий ризик – імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливої зміни курсів іноземних валют, процентних ставок, вартості фінансових інструментів.