Закон, що удосконалює забезпечення прозорості у видобувних галузях

Верховна Рада України, 12 січня 2021

Метою законопроекту є удосконалення норм Закону №2545-VIII «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» за результатами практичного його застосування та впровадження нових вимог Ініціативи прозорості у видобувних галузях.

Проектом закону пропонується внести зміни до Закону №2545-VIII щодо приведення у відповідність з вимогами Стандарту ІПВГ 2019 року, зокрема:

- уточнити порядок розкриття інформації, що вимагається законом (порядок затвердження форм звітності, граничний термін подання звітності суб’єктами розкриття інформації), та обсяг інформації, що підлягає розкриттю. Зокрема, окремою вимогою Стандарту ІПВГ 2019 року є розкриття (оприлюднення) контрактів на користування надрами, що укладаються інвесторами з державою (уповноваженою особою держави) починаючи з 1 січня 2021 року;

- впровадити звітування в тому числі і за суми платежів за викиди двоокису вуглецю;

- відомості щодо середньооблікової кількості працівників повинні подаватись з визначенням кількості працівників кожної статі;

-визначити гендерні квоти при формуванні персонального складу багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ.

Проектом також пропонується:

- удосконалити термінологію, що застосовується у Законі (визначення «видобувні галузі», «проектна діяльність», «суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність у видобувних галузях», «угоди про користування надрами»);

- уточнити коло суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях та повинні звітуватись за правилами Закону № 2545-VIII (перелік корисних копалин загальнодержавного значення, діяльність з якими підлягатиме звітуванню, затверджується Мінеконенерго за поданням Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ);

- удосконалити порядок формування Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ та перелік її повноважень, передбачається створення національного секретаріату ІПВГ (який по факту функціонує вже з 2013 року), який організує роботу Багатосторонньої групи та допомагає у виконанні функцій, покладених на неї, координує роботу багатосторонньої групи з Міжнародним правлінням ІПВГ;

- уточнити порядок обрання незалежного адміністратора та його повноваження;

- визначити заходи, що мають прискорити підготовку електронної системи подання та аналізу звітності у видобувних галузях (онлайн-платформи для розкриття даних видобувних галузей) та перехід на електронне звітування;

- врегулювати питання відповідальності компаній, що здійснюють діяльність у видобувних галузях, за подання недостовірної інформації.