Закупівлі медичних товарів контролюватимуть через систему «MedData»

LexInform, 21.01.2022

Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування інформаційно-аналітичної системи «MedData» від 19 січня 2022 р. № 36.

Уряд погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо впровадження та функціонування інформаційно-аналітичної системи «MedData», яка дає змогу проводити комплексний аналіз даних щодо стану закупівель і моніторингу даних щодо забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць товарами та послугами, закупленими за рахунок бюджетних коштів та/або з інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Користувачами інформації є МОЗ та державне підприємство «Медичні закупівлі України», а суб’єктами надання інформації до інформаційно-аналітичної системи є:

– заклади, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОЗ;

– спеціалізовані організації, які здійснюють публічні закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються МОЗ із такими організаціями;

– структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій;

– заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності;

– фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ.

Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній системі надається користувачам інформації та суб’єктам надання інформації шляхом автентифікації в системі на безоплатній основі цілодобово, без вихідних, за винятком періодів технічного обслуговування.