Закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, 16 грудня 2021

Закон спрямований на виконання Україною зобов’язань як сторони Угоди про Асоціацію та учасниці зовнішньополітичної ініціативи «Східне Партнерство».

Законом передбачено створення передумов сталості державного регулюючого впливу на діяльність суб’єктів природних монополій у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку через рішення регуляторного органу.

Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

Законом передбачено прозоре призначення членів регуляторного органу на відкритих конкурсних засадах, встановлення незалежності регуляторного органу в прийняті ним компетентних рішень, запровадження відкритості та гласності процесу державного регулювання, з огляду на Конституцію України та прийняті Конституційним Судом України Рішення в частині порядку створення регуляторного органу, призначення їх членів та їх місця в системі органів влади в Україні.

Закон встановлює особливості організації діяльності регуляторного органу, його функції та повноваження, визначає його статус у системі органів державної влади; порядок підготовки актів регуляторного органу, особливості здійснення контролю на ринках електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, передбачає гарантії незалежності Регуляторного органу.

Коментар експерта: перед цим була Нацкомзв"язку, діяльність якої регулювалася законом "Про телекомунікації" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text