Уряд встановив правила розроблення робочих проектів землеустрою

Кабінет міністрів України, 2 лютого 2022

Кабінет Міністрів України сьогодні ухвалив постанову «Правила розроблення робочих проектів землеустрою», які зафіксували чіткі й зрозумілі норми складання відповідної документації.

Завдяки постанові Розробники документації із землеустрою отримали вичерпний перелік якісних і кількісних вимог, які мають застосовуватися до відповідних робочих проектів.

Документ фіксує вимоги щодо розроблення робочих проектів із метою рекультивації порушених земель, зняття та перенесення родючого шару ґрунту, консервації деградованих та малопродуктивних угідь, поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами.

Робочий проект землеустрою має включати такі положення: підставу для виконання робіт; характеристику об’єкта (місце розташування, площа, кадастровий номер (за наявності), цільове призначення, тощо); мету розроблення робочого проекту (визначення конкретних шляхів поліпшення сільськогосподарських угідь та лісових земель); вихідні дані для здійснення поліпшення сільськогосподарських угідь і лісових земель (нормативно-правові акти, наукові, технічні та інші документи).

Результатом виконаних робіт буде робочий проект землеустрою щодо поліпшення сільськогосподарських угідь і лісових земель.

Документ передбачатиме заходи щодо: організації території полів з виділенням робочих і технологічних ділянок, що забезпечують проведення диференційованого обробітку ґрунту і впровадження прогресивних технологій обробітку культур з урахуванням особливостей кожної земельної ділянки; визначення оптимальних напрямів обробітку ґрунту; розміщення культур на робочих ділянках полів та ротації сівозмін за роками; визначення норм внесення добрив під культури і дотримання балансу гумусу в ґрунті.

Зазначається, що існування таких чітких уніфікованих вимог підвищить якість робіт, що виконуються, та запобігатиме зловживанням у земельній сфері.

Коментар експерта: Це документація, яка розробляється, перш за все, при будівництві або розробці корисних копалин для того щоб визначити, що робити із родючим гаром грунту або як провести рекультивацію (відновлення) порушеної земельної ділянки. Із листопада 2021 року вєе прибрали із законодавства такий архаїчний документ як спеціальний дозвіл на зняття родючого шару ґрунту. Але спеціальний проект землеустрою той, хто знімає грунт, повинен мати. Ця постанова нарешні встановлює правила як робити ці проекти, бо раніше це регулювалося радянськими ГОСТами, які декілька років тому зробити необов'язковими.