Уряд затвердив положення про Національну систему пошуку і рятування на морі

Положення регулює питання здійснення належних та ефективних заходів щодо спостереження за рухом суден з берега, організації зв’язку і координації дій у морському пошуково-рятувальному районі України, пов’язаних з наданням допомоги людям, які зазнають лиха на морі, а також участі у проведенні авіаційного пошуку і рятування в межах районів польотної інформації України в акваторії Чорного та Азовського морів.

Це Положення діє як в мирний час, так і в особливий період.

. Національна система пошуку і рятування на морі (далі — Національна система) — сукупність органів управління та суб’єктів пошуку і рятування на морі за переліком згідно з додатком 1, належних їм сил і пошуково-рятувальних засобів, що забезпечують здійснення спостереження за рухом суден з берега, зв’язку та координації пошуку і рятування людей на морі у морському пошуково-рятувальному районі України, надання допомоги людям, які зазнають лиха на морі, включаючи надання їм медичних консультацій, а також надання медичної допомоги постраждалим або їх евакуації з використанням повітряних і морських суден, участь у проведенні авіаційного пошуку і рятування людей в межах районів польотної інформації в акваторії Чорного та Азовського морів, виконання інших міжнародних зобов’язань України у сфері охорони людського життя на морі.