Закон про відновлення індексації пенсій деяким категоріям громадян

Верховна Рада України, 29 квітня 2022

В Україні відновили індексацію пенсій військовослужбовцям, держслужбовцям та науковцям. Вона відбуватиметься щороку 1 березня.

Документ повернув скасований у 2017 році перерахунок спецпенсій, які одержують військовослужбовці, держслужбовці, помічники народних депутатів, науковці.

Також закон поновив право на достроковий вихід на пенсію для окремих категорій осіб. Закон дозволяє достроково призначати:

пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку людям, трудовий договір з якими розірваний у зв'язку зі змінами організації виробництва та інших умов;

пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на важке рідкісне захворювання, але яким не встановлено інвалідність.

Також право на дострокову пенсію отримали жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства. При цьому обов'язковими умовами є досягнення ними віку 50 років та наявність не менше ніж 15 років страхового стажу. Особами з інвалідністю з дитинства вважаються діти з інвалідністю віком до 18 років.

11/05/2022, Уповноважений ВРУ з прав людини

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства» від 15 лютого 2022 року № 2040 – IX (далі – Закон № 2040), який набув чинності 30.04.2022 року.

Законом № 2040 передбачені зміни до низки законів України, а саме:

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

«Про індексацію грошових доходів населення»;

«Про державну службу»;

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

«Про зайнятість населення»;

«Про службу в органах місцевого самоврядування»;

«Про статус народного депутата України»;

«Про наукову і науково–технічну діяльність».

1. Встановлено конкретну дату щорічного перерахунку (індексації) раніше призначених пенсій - 1 березня. Положення поширюється на пенсії військовослужбовців, державних службовців, науковців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, народних депутатів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Індексація пенсій здійснюватиметься на загальних підставах шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

2. Визначено термінологічні поняття: непрацездатні громадяни; тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність; непрацездатні члени сім’ї годувальника; дитина з інвалідністю з дитинства.

3. Передбачено призначення дострокової пенсії за віком (за півтора роки до досягнення пенсійного віку) особам, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку із змінами в організації виробництва, виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, а також матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке захворювання, яким не встановлено інвалідність.

4. Забезпечено участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні осіб, які здійснюють догляд за тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, та отримують за це допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства. Унаслідок цього період догляду буде зараховано таким особам до їх страхового стажу для призначення пенсії.

5. Поширено положення частини першої статті 29 Закону України

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо визначення розміру надбавки до пенсії за пізніший вихід на пенсію на осіб, яким призначена пенсія до 2004 року відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788 – XII.

6. При призначенні пенсії депортованим особам до їх страхового стажу зараховуватиметься у потрійному розмірі період, протягом якого вони знаходилися чи працювали на спецпоселенні.

7. Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати і набула не менш як 24 місяці страхового стажу при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовуватиметься показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за перерахунком пенсії. При цьому при обрахунку пенсії не буде враховуватись страховий стаж та заробітна плата працюючої особи, які враховувались при перерахунку пенсії по інвалідності кожні два роки з 1 квітня без додаткового звернення особи (автоматично).

8. Збільшено мінімальні розміри пенсій по інвалідності особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб, на яких поширюється Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених

з військової служби, та деяких інших категорій осіб»,

№ 2262 – XII від 09 квітня 1992 року. Відповідні положення щодо розміру пенсій набирають чинності з 01.10.2022 року.

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 5025 гривень, II групи - 4610 гривень,

III групи - 4396 гривень;

іншим особам з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби I групи - у розмірі 4605 гривень, II групи - 4396 гривень, III групи - 4186 гривень;

особам з інвалідністю з числа старших солдатів, старших матросів, сержантського і старшинського складу строкової служби - у розмірі 110 відсотків, з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського і старшинського складу, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб молодшого складу Національної поліції, Служби судової охорони, Національного антикорупційного бюро України - 120 відсотків, з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони, осіб середнього і вищого складу Національної поліції, Служби судової охорони - 130 відсотків відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для осіб з інвалідністю з числа рекрутів, солдатів і матросів строкової служби.

9. Положення щодо нового мінімального розміру пенсії по інвалідності особам, звільнених від військової служби та деяким іншим категоріям осіб, на яких поширюється Закон України «Про пенсійне забезпечення», поширюється також на осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа рекрутів, так як їх включено до числа військовослужбовців.

Реалізація положень Закону № 2040 передбачає у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону Кабінету Міністрів України підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом, а у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.