Закон про посилення захисту прав працівників

27 травня 2022, liga.закон

Сьогодні, 27 травня, набув чинності Закон №2253-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників".

Дрокумент надає ширші можливості особі реалізувати право на укладання колективних договорів.

Колективні договори можуть укладатися фізичною особою, яка використовує найману працю (раніше така можливість існувала лише у юридичних осіб).

На роботодавця покладається обов'язок ознайомлювати працівників з текстом угоди, повідомляти про внесення змін до документа. Винні у не наданні працівнику інформації про деталі колективного договору чи нові поправки, караються штрафом і несуть дисциплінарну відповідальність.

Закон також врегульовує окремі питання щодо недопущення дискримінації, а також надання права особам, що зазнали дискримінації звернутися до органів державної влади та суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Зокрема, забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів. На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, роботодавець зобов'язаний письмово повідомити про причину такої відмови.

Забороняється в рекламі про вакансії висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров'я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об'єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами її виконання.

У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення. Штраф, накладення, якого передбачено цією статтею, є фінансовою санкцією і не належить до адміністративно-господарських санкцій.

Окремо у документі уточнюються положення законодавства щодо масового вивільнення працівників для підприємств з різною чисельністю співробітників. Роботодавець повинен не пізніше, ніж за 3 місяці до можливих звільнень, провести консультації з цього питання з представниками профспілкових організацій.