Закон про функціонування національної системи кваліфікацій

kadrovik01.com.ua, 16 червня 2022

В трудове законодавство інтегрували поняття «часткових кваліфікацій» та надали пріоритет професійному стандарту над кваліфікаційною характеристикою

15 червня 2022 року Президент підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» від 01.04.2022 № 2179-ІХ (законопроєкт від 23.09.2020 № 4147, далі — Закон № 2179). 16 червня Закон № 2179 опублікувала газета «Голос України», тож він набуде чинності 17 червня 2022 року.

Закон № 2179 інтегрує поняття «часткових кваліфікацій» у КЗпП: наводить визначення часткової кваліфікації (ст. 4-1 КЗпП); надає можливість встановлювати у трудовому договорі умови до виконання робіт, які вимагають професійної та/або часткової професійної кваліфікації, а також умови до виконання робіт, які не потребують наявності у особи професійної або часткової професійної кваліфікації (ст. 21 КЗпП). Перелік робіт, які не потребують професійної або часткової професійної кваліфікації, затверджуватиме КМУ за поданням Національного агентства кваліфікацій. Підтверджуватимуть професійні та часткові професійні кваліфікації, визнаватимуть результати неформального та інформального навчання в акредитованих кваліфікаційних центрах за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (ч. 5 ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI). Закон № 2179 визначає пріоритет професійних стандартів над кваліфікаційними характеристиками. Роботодавець відноситиме виконувані роботи до певних тарифних розрядів і присвоюватиме кваліфікаційні розряди робітникам згідно з професійними стандартами за погодженням із профспілкою (ст. 96 КЗпП, ст. 6 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР). У КЗпП ввели й термін «професійний стандарт». У новій статті 4-2 КЗпП визначили, що професійний стандарт — це затверджені в установленому порядку вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій. Професійні стандарти можуть розробляти роботодавці, їх організації та об’єднання, органи державної влади, наукові установи, галузеві ради, громадські об’єднання, інші заінтересовані суб’єкти.

Професійні стандарти затверджуватимуть їх розробники. Якщо розробник — не галузева рада з питань розроблення професійних стандартів, професійний стандарт затверджуватимуть після погодження з репрезентативним всеукраїнським об’єднанням профспілок на галузевому рівні. Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів затверджуватиме КМУ за поданням Національного агентства кваліфікацій. Статус, склад, завдання, права галузевих рад з розроблення професійних стандартів визначили у новій статті 39-1 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.