Закон щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки

ibuhgalter, 1 червня 2022

31 травня 2022 року Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо забезпечення аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки» (законопроект №7347).

Закон врегульовує окремі питання провадження аудиторської діяльності на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки, а також припинення діяльності в Україні тих аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які пов’язані з країною, що здійснює збройну агресію проти України.

Зокрема, закон передбачає:

виключення з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі – Реєстр) аудиторів, які мають громадянство країни, що здійснює збройну агресію проти України, або включені до відповідних публічних реєстрів країни, що здійснює збройну агресію проти України, або працюють чи мають власність, здійснюють управління аудиторськими фірмами, що зареєстровані у країні, що здійснює збройну агресію проти України, а також суб’єктів аудиторської діяльності, які мають у складі засновників (учасників, акціонерів) прямо або опосередковано громадян чи суб’єктів господарювання країни, що здійснює збройну агресію проти України, а також які є учасниками мережі, зареєстрованої на території країни, що здійснює збройну агресію проти України, та невключення до Реєстру відповідних аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

зупинення вимоги щодо проходження стажування кандидатів у аудитори, спрощення порядку атестації осіб, які мають стаж роботи у відповідних сферах від трьох років, атестуючи їх за результатами складання лише кваліфікаційного іспиту, забезпечення організації якого пропонується тимчасово покласти на ОСНАД, а також задля спрощення процесу атестації передбачається установити, що свідоцтво про складання іспитів видається не Міністерством фінансів України, а ОСНАД; зупинення тимчасово вимоги щодо проходження аудиторами безперервного професійного навчання.

зменшення фінансового навантаження на аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності шляхом встановлення можливості тимчасово не сплачувати внески у відсотках від суми договорів з обов’язкового аудиту на користь ОСНАД та АПУ, зменшення фіксованого платежу до 1 мінімальної заробітної плати на користь ОСНАД та 0,1 мінімальної заробітної плати на користь АПУ, а також звільнення суб’єктів аудиторської діяльності від сплати членських внесків до АПУ; зупинення тимчасово норм Закону щодо застосування стягнень за несплату відповідних внесків аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності;

зупинення перебігу строків, встановлених Законом, зокрема строку чинності Свідоцтва про складання іспитів з теоретичних знань та кваліфікаційного іспиту, строку подання змін у відомостях, внесених до Реєстру, періодичності проходження суб’єктами аудиторської діяльності контролю якості аудиторських послуг та строку виконання суб’єктами аудиторської діяльності обов’язкових рекомендацій, а також строку розгляду дисциплінарних справ аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

спрощення вимог до внутрішньої організації суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, зокрема, скасування вимоги щодо наявності у складі таких аудиторських фірм двох осіб, які пройшли атестацію відповідно до Закону, або мають сертифікат (диплом) професійних організацій, який засвідчує знання міжнародних стандартів фінансової звітності;

незастосування тимчасово відповідальності за порушення вимог Закону щодо повноти та своєчасності подання відомостей про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності для оприлюднення у Реєстрі;

зупинення проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності та продовження на 12 місяців строку чинності свідоцтв про відповідність системи контролю якості, виданих АПУ упродовж 2017 – 2018 років, а також встановлення можливості подання аудиторами та суб’єктами аудиторської діяльності звітів та будь-якої іншої інформації, подання якої вимагається Законом, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану за весь період неподання звітності чи обов’язку надати відповідну інформацію.