Закон про захист державних інформаційних ресурсів

ligazakon, 30 червня 2022

Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон від 15.03.2022 N 2130-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів", яким, зокрема, передбачено, що:

- протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування володільці інформації - власники (держателі) державних інформаційних ресурсів можуть укладати договори про технічне адміністрування відповідних реєстрів з іноземними компаніями, організаціями - постачальниками послуг з надання хмарних ресурсів (надавачами хмарних послуг), утвореними відповідно до законодавства інших держав, та/або їх зареєстрованими (акредитованими або легалізованими) відповідно до законодавства України філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами з місцезнаходженням на території України в порядку, встановленому Кабміном;

- власники систем для забезпечення належного функціонування систем та захисту інформації, що обробляється в них:

створюють резервні копії державних інформаційних ресурсів та систем із дотриманням встановлених для таких ресурсів та систем вимог щодо їх захисту, цілісності та конфіденційності;

забезпечують створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та систем на окремих фізичних носіях у зашифрованому вигляді та їх подальшу передачу (переміщення) для зберігання в установленому законодавством порядку, у тому числі за межами України (зокрема в закордонних дипломатичних установах України), протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування;

забезпечують в установленому законодавством порядку передачу (переміщення) державних інформаційних ресурсів та їх резервних копій для розміщення на хмарних ресурсах та/або в центрах обробки даних, розташованих за межами України, протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування.

Порядок передачі, зберігання, функціонування та доступу до державних інформаційних ресурсів та їх резервних копій встановлюється Кабміном.

Розміщення систем та зберігання резервних копій державних інформаційних ресурсів та систем на територіях України, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, територіях держав, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами, територіях держав, щодо яких застосовані санкції відповідно до Закону "Про санкції", та територіях держав, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами, забороняється;

- дозволяється ведення публічних електронних реєстрів за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, у тому числі розміщених за межами України, протягом періоду дії правового режиму воєнного стану в Україні та шести місяців після його припинення чи скасування. Порядок передачі, зберігання, функціонування та доступу до відповідних публічних електронних реєстрів встановлюється Кабміном;

- забороняється ведення публічних електронних реєстрів за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, розміщених на територіях України, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, територіях держав, визнаних Верховною Радою України державами-агресорами, територіях держав, щодо яких застосовані санкції відповідно до Закону "Про санкції", та територіях держав, які входять до митних та воєнних союзів з такими державами.

Закон набрав чинності 1 липня 2022 року.

Установлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування протягом шести місяців після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану в Україні мають забезпечити розміщення систем, зберігання резервних копій та ведення публічних електронних реєстрів на території України.