Оновлено вимоги щодо діяльності страхових посередників

НБУ, 4 липня 2022

Національний банк наближає вітчизняний ринок страхування до кращих європейських стандартів та запроваджує оновлені вимоги щодо реєстрації та діяльності страхових посередників.

По-перше, регулятор визначив перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні, унормувавши види послуг (робіт) страхових та перестрахових брокерів.

По-друге, встановив вимоги до професійної придатності керівників брокерів-резидентів та лібералізував підходи щодо навчання та підвищення кваліфікації таких осіб. Зокрема, проходження навчання за встановленою програмою відтепер не обмежується вузьким колом суб’єктів освітніх послуг.

По-третє, Національний банк визначив порядок реєстрації брокерів-резидентів та припинення здійснення посередницької діяльності у сфері страхування (перестрахування) та уніфікував процедури й форми подання документів для таких осіб.

По-четверте, визначив, що правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку не розповсюджуються на страхових та перестрахових брокерів.

По-п’яте, визначив порядок та вимоги здійснення посередницької діяльності з укладання договорів страхування (перестрахування) зі страховиками-нерезидентами. Водночас вимоги щодо здійснення посередницької діяльності брокерами-нерезидентами за заявницьким принципом залишилися незмінними.

Оновлені вимоги щодо діяльності страхових посередників передбачені постановою Правління Національного банку від 30 червня 2022 року № 135 "Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови провадження посередницької діяльності у сфері страхування та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набирає чинності з 5 липня 2022 року.