Закон про двосторонні договори на ринку електричної енергії

Лігазакон, 22 серпня 2022

8 липня цього року Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо врегулювання питань продажу електричної енергії виробниками електричної енергії за двосторонніми договорами (Закон 2371-IX). Які саме зміни до енергетичного законодавства були внесені, та як вони вплинуть на ринок електричної енергії та його учасників - проаналізовано у цій статті.

Історія законопроекту

Проект змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині регулювання торгівлі електричною енергією за двосторонніми договорами вніс народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради Юрій Камельчук. Початковий варіант змін, які запропонував народний депутат, передбачали лише продовження обов'язку усіх виробників електричної енергії, крім тих виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, продавати свій товар (електричну енергію) виключно на електронних аукціонах на рік до 1 квітня 2023 року.

З початку введення нової моделі ринку електричної енергії в 2019-му році такий обов'язок поширювався лише на виробників, частка власності у яких належала державі у розмірі 50 % і більше. Згодом, Законом України від 14.07.2021 р. № 1639-IX, пункт 9 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» було доповнено новим абзацом четвертим, згідно якого усі виробники електроенергії, крім тих виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку, були зобов'язані здійснювати продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Тоді така норма для приватних виробників була введена тимчасово, до 1 квітня 2022 року. Метою введення цього обов'язку, на думку законодавця, було забезпечення прозорості та рівних умов для виробників електричної енергії державної, комунальної та приватної форм власності на ринку електричної енергії. Тобто замість дерегуляції ринку для всіх його учасників, народні депутати застосували регуляцію для всіх.

У пояснювальній записці до свого законопроекту Юрій Камельчук обґрунтовував необхідність пропонованих змін тим, що, на його думку, реалізація на електронних аукціонах не лише державної, але і приватної генерації дозволяє надати доступ до торгів більшій кількості учасників та за рахунок зростання обсягів реалізації на організованому ринку, дає можливість сформувати об'єктивні ринкові індикатори.

Головне науково-експортне управління Апарату Верховної Ради України (далі - ГНЕУ) у своєму висновку зазначило, що виникає питання, чому норму щодо реалізації на електронних аукціонах державної та приватної генерації електричної енергії пропонується продовжити тимчасово, на один рік. Адже якщо таке положення має позитивний економічний ефект, доцільним вбачається закріплення його без обмеження строку дії (тобто, на постійній основі) в основній частині Закону.

Комітет з питань енергетики та ЖКП ВРУ на своєму засіданні запропонував прийняти пропозицію ГНЕУ і внести зміни до пункту 6 частини другої частини 66 Закону України «Про ринок електричної енергії», якими закріпити обов'язок усіх виробників, незалежно від форми власності, крім тих виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку. Саме в такій редакції Закон і був прийнятий Верховною Радою.

Як організовані торги електричною енергією за двосторонніми договорами

Отже, згідно пункту 6 частини другої частини 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» у теперішній редакції, виробники електричної енергії (крім виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку) здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами виключно на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Такий порядок був затверджений Кабінетом Міністрів України постановою від 05 червня 2019 року № 499 (далі - Порядок-499).

Згідно Порядку-499, електронний аукціон - аукціон, який проводиться в електронній торговій системі організатором аукціону у формі одностороннього аукціону або двостороннього безперервного аукціону. Односторонній аукціон - аукціон, у торгах за яким може брати участь лише один продавець, що є ініціатором аукціону, та необмежена кількість покупців за умови дотримання ними вимог регламенту аукціону; технологія проведення аукціону (на підвищення ціни, на зниження ціни, з уторговуванням ціни - з можливістю підвищення та зниження ціни) визначається аукціонним комітетом. Двосторонній безперервний аукціон - аукціон, у торгах за яким одночасно може брати участь необмежена кількість продавців і покупців за умови дотримання ними вимог регламенту аукціону.

Згідно абзацу 21 пункту 13 Порядку-499, продавець пропонує електричну енергію для продажу на аукціоні у вигляді графіків продажу електричної енергії, що відповідають видам навантаження, для яких розраховується індекс цін за результатами торгів на ринку "на добу наперед", або інших графіків продажу, визначених регламентом аукціону. Мова йде про стандартний продукт - електрична енергія, яка відпускається (відбирається) на стандартних умовах виконання, а саме: на щодобовій основі протягом певного строку виконання (D/W/M/Q/Y) та в розрізі певних годин відпуску (BASE/OFFPEAK/PEAK), зазначених у такому стандартному продукті; на торгах з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами здійснюється торгівля п'ятьма видами стандартних продуктів, що поділяються відповідно до строку виконання на:

денні (BASE_D), (PEAK_D), (OFFPEAK _D);

тижневі (BASE_W), (PEAK_W), (OFFPEAK _W);

місячні (BASE_M), (PEAK_M), (OFFPEAK_M);

квартальні (BASE_Q), (PEAK_Q), (OFFPEAK_Q);

річні (BASE_Y), (PEAK_Y), (OFFPEAK_Y).

Регламентом аукціону можуть бути визначені інші стандартні продукти;

Стандартні умови виконання - умови відпуску та відбору електричної енергії, якими є графік продажу - години доби за рівнем навантаження протягом доби, в які здійснюється виконання двосторонніх договорів (BASE - виконання протягом 24 годин на добу; OFFPEAK - виконання з 00.00 до 08.00 і з 20.00 до 24.00 у робочі дні, а також з 00.00 до 24.00 у вихідні дні; PEAK - виконання з 08.00 до 20.00 у робочі дні).

За результатами проведеного аукціону формується аукціонне свідоцтво. Його зобов'язані підписати продавець та покупець, який став переможцем аукціону. На підставі аукціонного свідоцтва укладається двосторонній договір.

Юридичні колізії торгівлі електричною енергією за двосторонніми договорами

Обов'язок виробників продавати електричну енергію виключно на електронних аукціонах суперечить основним ідеям вільного ринку, які мали бути досягті введенням нової моделі ринку у 2019-му році та прийняттям Закону України «Про ринок електричної енергії». Так, згідно пункту 1 частини третьої статті 30 цього Закону, виробник має право на вільний вибір контрагента за двостороннім договором. Аналогічні права на вільний вибір контрагентів за двосторонніми договорами закріплене і за іншими учасниками ринку: трейдерами (пункт 2 частини першої статті 55 Закону), електропостачальниками (пункт 2 частини першої статті 57 Закону) та споживачами (пункт 1 частини першої статті 58 Закону).

Однак, слід звернути увагу на українські реалії ринку та на той факт, що ринок перебуває у початковому стані - формування та становлення.

Як вже зазначалося вище, з початку введення в дію нової моделі ринку електричної енергії у липні 2019-го року, обов'язок продавати вироблену електричну енергію виключно на електронних аукціонах покладався лише на виробників, частка власності у яких більше 50 відсотків належала державі або громаді (комунальна власність). Ця норма ставила в нерівні умови виробників електроенергії приватної, державної та комунальної форм власності між собою. Тому умови мали бути однакові для всіх - або вільний вибір контрагентів або ж продаж на електронних аукціонах. Була введена тимчасова норма обов'язку продажу виробленої електричної енергії виключно на електронних аукціонах для усіх виробників з 1 вересня 2021 року до 1 квітня 2022 року. На електронних аукціонах з продажу електричної енергії приватними виробниками за період з вересня по грудень 2020 року було реалізовано 222,5 тис. Мвт-год. електроенергії, а за вересень-грудень 2021 року реалізовано 8,01 млн. Мвт-год. електроенергії, що у 36 разів більше за аналогічний період 2020 року. Кількість підписаних аукціонних свідоцтв у 2021 році зросла майже у 9 разів у порівнянні з 2020 роком, кількість учасників-контрагентів приватної генерації у 2021 році також зазнала суттєвого збільшення. До того ж, Антимонопольним комітетом України у своїх рекомендаціях неодноразово зазначалося, що з метою забезпечення функціонування ринку двосторонніх договорів на конкурентних засадах, забезпечення прозорості та реальної конкуренції на ринку двосторонніх договорів, необхідним є запровадження заходів щодо здійснення на постійній основі продажу електричної енергії за двосторонніми договорами всіма виробниками електричної енергії незалежно від форми власності, що призведе до створення сприятливих умов для конкуренції як серед виробників, так і серед покупців.

Тому законодавець вирішив, що обов'язок продажу усієї виробленої електричної енергії на електронних аукціонах на цьому етапі становлення ринку в України є найбільш доцільним. Тут слід відмітити, що навіть після втрати юридичної сили тимчасової норми, про яку йшлося вище (після 1 квітня цього року) більшість суб'єктів приватної генерації продовжили продаж виробленої ними електричної енергії на електронних аукціонах. А, наприклад, у Польщі, пройшовши аналогічний етап становлення та отримавши досвід використання електронних аукціонів, учасники ринку продовжили таку практику торгівлі і надалі. Також слід врахувати високий рівень корупційних ризиків та використання державної власності у приватних інтересах, що спричиняє значні збитки державній генерації.

Окремо слід зупинитися на процедурі визначення суб'єкта господарювання, який організовує та проводить електронні аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Так, згідно того ж Порядку-499, такий суб'єкт господарювання визначається шляхом проведення конкурсу, який проводить комісія на базі Міністерства енергетики України. Сьогодні організатором аукціонів є ТОВ «Українська енергетична біржа», яка пройшла відповідно процедуру відбору. Однак, згідно із Законом України від 14.07.2021 р. № 1639-IX) були внесені зміни до Закону України «Про ринок електричної енергії», якими право на організацію та проведення поза процедурою конкурсу надано АТ «Оператор ринку».

Так, згідно внесених змін, було змінено визначення терміну «оператор ринку» - юридична особа, що забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та організацію купівлі-продажу електричної енергії на цих ринках, а також має право організовувати та проводити електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на підставі відповідних ліцензій, що видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (п. 54 частини першої статті 1 Закону). Також частину третю статті 51 було доповнено пунктом 4-1, згідно якого Оператор ринку має право організовувати та проводити електронні аукціони з купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на підставі відповідних ліцензій, що видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Такі норми є дискримінаційними по відношенню до інших суб'єктів, які мають намір надавати послуги з організації торгівлі електричною енергією, як за двосторонніми договорами, так і на інших сегментах ринку електричної енергії.

Узагальнюючі висновки

1. Внесені зміни до законодавства ставлять учасників ринку електричної енергії виробників в рівні умови.

2. Обов'язок продажу виробленої електричної енергії виключно на електронних аукціонах порушує права суб'єктів ринку електричної енергії на вільний вибір контрагентів за двосторонніми договорами. Однак сьогоднішні українські реалії визначають таку модель торгівлі найбільш доцільною.

3. Норми Закону України «Про ринок електричної енергії» є дискримінаційними в частині відбору організатора торгів електричною енергією як за двосторонніми договорами, так і на інших сегментах ринку електричної енергії.